Nye sommerfarger Mange nye modeller og farger er ankommet. Denne sommeren er det sjokoladefargen som gjelder. Tunikaer fra kr 299,- Bukser fra kr 299,- Ny katalog ...kommer snart! Den splitter nye katalogen vår er snart klar for utsendelse. Friskere og stiligere arbeidstøy enn noen gang før! Forhåndsbestill i dag! GRATIS KATALOG www.Health-Workers.com Ttel 33 48 60 50. Bestill på www.Health-Workers.com Ordretelefon 33 48 60 50 Trenger også helsefagarbeidere Ved Stavanger Universitetssykehus er det bred enighet om at det trengs både helsefagarbeidere og sykepleiere på avdelingene. Nå satser sykehuset på 25 nye helsefagarbeiderlærlinger. På Stavanger Universitetssykehus (SUS) har det nye helsearbeiderfaget hatt en langvarig og trang fødsel, men nå er en ny fase i emning: 25 helsefaglærlinger starter i august, og 23 av disse har allerede skrevet kontrakt med SUS. Beslutningen om å ta inn lærlinger kom som et resultat av avgangstallenes soleklare tale, forteller praksisveileder ved SUS, Inga Landsvik, som har vært en drivkraft for å ta inn lærlinger. Verdiskapning Selv om det har vært en lang prosess, er det i dag bred enighet om behovet for de nye lærlingene på SUS. – Det er full enighet fra høyeste hold og hele veien gjennom systemet om at vi trenger to yrkesgrupper på en sykehusavdeling. – I tillegg ser vi at det vil bli noe helt annet å ansette egne lærlinger enn å ha elever som bare er innom noen uker. Nå blir det en annen ro, og en verdiskapning jeg er helt sikker på at vi får resultater av, sier Landsvik. Instruktøropplæring De nye lærlingene starter med et fire ukers introduksjonskurs før de for alvor går i gang med opplæringen på ulike avdelinger. Deretter legges det til rette for individuelle læreløp, og også samarbeid med kommunene i regionen slik at samtlige læringsmål i opplæringsplanen blir ivaretatt. Hele lærlingtilskuddet kanaliseres til SUS’ opplæringskontor som har ansvar for det pedagogiske opplegget for lærlingene gjennom hele læretiden, og også for instruktøropplæringen. Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med Universitetet i Stavanger lagt opp et instruktørkurs, veiledning i praksis, som gir 15 studiepoeng. – Den første av tre samlinger blir i slutten av mai, med 15 deltakere fra SUS. De som tar imot lærlingene hos oss skal vite hva de holder på med, sier Inga Landsvik. Mer informasjon om helsearbeiderfaget på www.helsefagarbeider.org Tekst: SIDSEL HJELME Fagbladet 4/2008 > 47 FB2008-05 NR4 fbaargang2008 fbseksjonHEL