KONTAKT OSS! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Politikk og jubileum Markering i Bodø Fagforbundet Bodø avd. 131 arrangerte julebord for sine pensjonister, og i den sammenheng ble nåler og diplomer delt ut til 25- og 40-årsjubilanter. På bildet er de 11 oppmøtte som ble hedret for 25 års medlemskap. Til sammen var det 39 jubilanter, og de som ikke kunne møte, har fått ettersendt sine velfortjente nåler og diplo- Heltid og deltid var tema på årsmøtet i Fagforbundet Østre Toten avd. 347. Varaordfører Roger Høiberg lovet at politikerne skal være med og spille på lag for å bekjempe uønsket deltid. Åtte medlemmer ble hedret for 25 års medlemskap i forbundet, to for 40 år i LO og to for 20 år som tillitsvalgt. Jubilanter som ikke var til stede er 40-årsjubilanten Ester Grønlien og 25-årsjubilantene Anna Bjerke, Birgit Ramse Andersen, Aud Bjørnli, Mette Giæver, Liv Astrid Greftegreff, Liv Haavi, Dagny Hallingstad, Helbjørg Holm, Liv Martinsen, Irene Martinsen, Valborg Myrland, Åse Pedersen, Ingrid Solberg, Ulf Stensberg, Torill Margrethe Sørli, Inger Berit Sørlie, Marit Sørlie og Haldis Tjernø. Leder i Fagforbundet Oppland Svend Morten Voldsrud delte ut merker, diplomer og blomster til Lillian Kristoffersen (25), Anita Lajana Ødegård (25), Terje Laeskogen (40), Ole Fagerlund (40), Inger Marie Rødningsby (25), Else Johanne Pettersborg (25), Asta Kristoffersen (25) og Harry Granerud (25). Foran Jorunn Engeskaug (20) og Terje Amundsen (20 og 25). mer. Tekst: Martin Thuv Tekst: Anita Lajana Ødegård 60-årsjubileum Fagforbundet Østre Toten markerte i høst sitt 60årsjubileum. 105 medlemmer og 12 gjester møtte opp, og det var mange som holdt taler og overleverte gaver. Østre Toten kommune, ved ordfører Hans Seierstad, overrakte 5000 kroner til Fagforbundets barneby i Angola. Fagforbundets gullnål for minst 20 år med tillitsverv ble delt ut til Arve Skredderbakken, Jorunn Nordhagen og Per Gunnar Roseth – på bildet omkranset av leder Anita Lajana Ødegård (t.v) og Jan Helge Gulbrandsen fra Fagforbundets arbeidsutvalg (t.h.).    Tekst: Anita Lajana Ødegård Trufaste jubilantar Fagforbundet Etne har hatt årsmøte der me markerte jubilantane våre med rose, nål og diplom for 25 år i forbundet eller 40 år i LO. F.v. Turid Fosse Becher (25), Erling Vee (40) og Gjerd Markhus Knudsen (25). Tekst: Annbjørg Flåte Heder i Kristiansund Fagforbundet Kristiansund avd. 083 avholdt årsmøte der det ble delt ut jubileumsmerker. Martin Hagen ble hedret for 40 års medlemskap i LO. Sverre Bøe, Anne Olsen, Anne Furuli, Ingrid Sandvik, Julie Wallin og Arnfinn Kamsvåg ble hedret for 25 års medlemskap i forbundet.    Tekst: Astrid Rønning 40åriLO Fagforbundet Nesna hadde årsmøte i januar der Jorun Fagertun ble hedret med gullnål fra LO, diplom og rose for 40-års medlemskap. Bodhild Halland, Sigrid Solum og Ole U. Ulriksen har vært med i forbundet i 25-år, men var ikke til stede under markeringen. Svein Møllersen, Fagforbundet Nordland, fikk æren av å dele ut utmerkelsene.    Tekst og foto: Gunn K. Nilsen Fagbladet 4/2008 > 69 fbaargang2008 fbseksjonHEL