NYTT > SYKEHUSNEDLEGGELSE Sykehuset i Sandefjord er nedlagt etter at Helse Sør-Øst besluttet å slå sammen Vestfold og Telemark til ett sykehusområde. 400.000 innbyggere i de to fylkene risikerer nå å ende opp med bare ett akuttsykehus. > FRP-ER MOT RASISME Svelvik kommune bør bli en del av Norsk Folkehjelps program Rasismefri Sone, mener varaordfører Børge Sandnes (Frp). Han tar sterkt avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse. > REKLAME FOR PENGA Aldri før har Fagforbundet lagt så mye i å synliggjøre medlemmenes krav i forkant av tariffoppgjøret. Sju ulike avisannonser er satt inn i alle landets A-presseaviser, Dagsavisen, VG, Klassekampen og Nationen. > JUKSEPAUSER ULOVLIG Enkelte arbeidsgivere presser vikarer til å ta pauser i arbeidsforholdet for å unngå å måtte gi dem fast jobb. Det er ulovlig, fastslår en dom i Oslo tingrett. > ENSOMME RENHOLDERE En av fem kvinnelige renholdere sliter med psykiske problemer, mot åtte prosent blant yrkesaktive kvinner ellers. Det viser en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet. Mange renholdere blir gående alene, uten fast pauserom eller kolleger å lunsje eller ta kaffepause med. > LEIESOLDATER BESKYTTER FRP En stort team fra sikkerhetsselskapet Ronin Consulting overvåket Frps landsmøte. Flere tidligere soldater med erfaring fra internasjonale operasjoner sørget for spesialovervåkning av politikerne. 4 > Fagbladet 4/2008 Godkjent yrkesskade – nektes erstatning I mange år har hun ventet på yrkesskadeerstatning etter et fatalt løft av en blødende og akutt syk pasient. Yrkesskaden er godkjent av Navtrygd. Likevel nekter forsikringsselskapet å utbetale erstatning fordi kvinnen bare har fått tidsbegrenset uførhet. Mange, lange år er gått siden femte november 1989. Da forløftet hun seg på en sterkt skadd pasient. Etter det har hun vært sykmeldt, prøvd rehabilitering og attføring, men hun er så skadet at hun er 100 prosent arbeidsufør. Mange rammes Kvinnens sak er ikke enestående. Mange medlemmer som har fått vedtak om yrkesskade, rammes av at de i første omgang får tidsbegrenset uførhet. Fagforbundet har fått mange slike saker etter 2004 – ARBEIDSTVIST: Tidsbegrenset uførepensjon hindrer utbetaling av yrkesskadeerstatning. da de nye reglene om tidsbegrenset uførhet trådte i kraft. Langt over halvparten av alle som søker uføretrygd får det for en begrenset periode på opptil fire år. Deretter kan det gjøres vedtak om å forlenge med enda fire år. For de som får ødelagt helsen som følge av en yrkesskade, er erstatningen svært viktig. I flere tilfeller har folk måttet selge boligen fordi uførestønaden ikke dekker utgiftene, og fordi de ikke får utbetalt yrkesskadeerstatningen. Tidsbegrenset ufør Problemene med yrkesskadeerstatningen begynte da trygdesystemet innførte tidsbegrenset uførhet. Selv om det i dette tilfellet aldri har vært uenighet om at skaden er en yrkesskade, nekter forsikringsselskapet å utbetale erstatning. De viser til at hun må være varig ufør, ikke tidsbegrenset. Da hjelper det lite at det snart er gått 20 år siden det fatale løftet. Kvinnen har rett på erstatning etter tariffavtalen. Hvis ikke partene blir enige om en løsning, forbereder Fagforbundet en arbeidsrettssak. Tekst: TITTI BRUN Fagforbundsmedlem med SMS Send >Fagforbundet medlem> til 1980, og du er medlem på dagen. – Vi ønsker å gjøre det enklere å melde seg inn i Fagforbundet. Hvem har ikke opplevd å sitte i en matpause med en kollega som ønsker å bli medlem, men mangler innmeldingsblankett, sier Kristian Tangen, som hadde ideen til smsmedlemskap. Nå kan du skrive tekstmelding med kodeord >Fagforbundet medlem> og sende til 1980. Da vil førstelinjetjenesten i Fagforbundet sentralt ringe deg opp i løpet av kort tid, for å få bekreftet at du ønsker å bli medlem. – Førstelinjetjenesten med Marianne Solem Hansen i spissen gjør en fantastisk jobb for å følge opp medlemmene, sier Kristian Tangen i forbundets organisasjonsavdeling. Fjerner barrierer – Det skal være naturlig å være medlem i Fagforbundet for alle som arbeider innenfor våre organisasjonsområder. Da må det være enkelt å melde seg inn. Bare noen tastetrykk på mobilen passer godt for ungdom, mener Tangen, som forteller at forbundet hittil har fått flere innmeldinger fra unge dyrepleiere, hjelpepleiere, veterinærsykepleier og frisør.    MOS    ideen. OFFENSIVT: Det skal være lett å melde seg inn i Fagforbundet, sier Kristian Tangen som er opphavsmann til sms- Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Monica Schanche fbaargang2008 fbseksjonKIR