BARNEHAGEDAGEN 2008 Alle med! Kreative ansatte sørget for at barnehagedagen ble en helt spesiell dag tirsdag 8. april. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Under slagordet «Alle med» ble det lagt vekt på kvalitet, innhold og mangfold. Målet med Barnehagedagen er å synliggjøre hverdagen i barnehagen og noe av det den arbeider med, enten det skjer i barnehagens lokaler eller ved at barnehagen tar turen ut i lokalmiljøet. Slagordet henspeiler også på full barnehagedekning og individuell rett til barnehageplass. s s s Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Rælingen samarbeidet om å lage en fagkveld for medlemmene på Barnehagedagen 2008. «Retten til å være meg» het foredraget til Eli Rygg. Medlemmene fikk høre en engasjert innleder som ga mange innspill til ettertanke. På bildet er Elisabeth Solli Løseth, leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Rælingen, Eli Rygg og Tone Bakke, Utdanningsforbundet Rælingen. Foto: Arne Løseth s s s Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Arendal inviterte alle barnehagene i kommunen til feiring på Sam Eydes plass. 650 barn sang for full hals, sammen med oppvekstkomiteen i bystyret. Oldeforeldre, besteforeldre og foreldre i hopetall møtte for å se sine håpefulle opptre. Arendal har åtte oppvekstområder som ble markert med at barna var ikledd t-skjorter i åtte forskjellige farger. Dagen ble avsluttet med frukt fra politikerne og vannflasker til barna fra Arendals bryggeri. Leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst Inger Mari Oveland delte villig ut. Foto: Elin Berntsen s s s Med sol fra knallblå himmel viste barn og personale i Villaveien barnehage i Bjørnevatn fram et av prosjektene de har jobbet med den siste tiden. Prosjektet baserer seg på fagområdet «Antall, rom og form», og viste at barna hadde brukt naturens egne byggeklosser til å tilegne seg kunnskap. Ved å bruke sag som redskap, hadde de lært hvordan man kunne lage ulike former og figurer av hard snø og bruke dem som byggeklosser. Villaveien Naturbarnehage er en privatdrevet barnehage som ligger sentralt i det gamle gruvesamfunnet Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, ca. 1 mil utenfor Kirkenes.    Foto: Bjørn Svalastog 30 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR