ALVORLIG FOR DEN ENKELTE: – Truende oppførsel oppleves alvorlig for den som havner i slike situasjoner, sier avdelingsleder Ann Kunish ved Deichmanske bibliotek i Oslo. –Bruk sjarmen som våpen Mange av Fagforbundets medlemmer blir utsatt for vold og trusler på arbeidsplassene sine. – Skru på sjarmen, og bruk den som våpen mot bråkmakerne, er rådet fra Olav Reseland og Maren Eline Kleiven fra Politihøgskolen. 32 > Fagbladet 4/2008 Tekst og foto: PER FLAKSTAD Ansatte ved et bibliotek tenker neppe på arbeidsplassen som et sted der personalet trenger kurs i å håndtere truende og voldelige personer. Leder av musikkavdelingen på Deichmanske bibliotek i Oslo, Ann Kunish, sier da også at dette er et marginalt problem. Men enkelte ganger havner de ansatte i situasjoner hvor kunnskap om trusler og vold kan være god å ha. – Vi er et av de få stedene der du kan gå rett inn uten å måtte kjøpe noe, betale for inngangen eller ha invitasjon eller billett. Derfor hender det enkelte oppfatter oss som en «varmestue». Samtidig har vi mange barn i lokalene våre, og dette kan en sjelden gang by på utfordringer, sier hun. Selv har Kunish et par ganger opplevd truende situasjoner, og en gang skulle en mann som måtte fjernes fra lokalene komme tilbake og «ta henne». – Som sagt er dette et lite problem, men når situasjonen en sjelden gang oppstår, oppleves den som stor og alvorlig for den det gjelder, sier hun. Ann Kunish har også hatt nytte av kurset når hun snakker med lånere som har mistet eller ødelagt cd-plater. – Selv om de fleste er rolige, blir noen «Folk som opptrer aggressivt og truende, er gjerne ofte selv redde og sinte.» opprørt når de forstår at de må erstatte tapet etter bibliotekets satser, og da er det fint å kunne vise at vi forstår problemet og snakke rolig med dem, men samtidig være tydelig på at tapene må erstattes. Dette er regler de har skrevet under på, sier hun. Trygghetsfølelse Olav Reseland og Maren Eline Kleiven fra Politihøgskolen mener det er viktig å forsøke å snu en negativ opplevelse til noe positivt. De foreleste på et kurs om vold og trusler som Fagforbundet Oslo arrangerte. Kurset hadde samlet deltakere fra mange forskjellige yrkesgrupper, fra trafikkbetjenter til ansatte på sosialkontor. Felles for deltakerne var at de ønsket å vite mer om hvordan de skulle håndtere vanskelige og truende situasjoner, og ikke minst hvordan det er mulig å forebygge at brukere og klienter blir truende og voldelige. – Det er viktig å ha rutiner på hvordan eventuelle konfliktsituasjoner skal håndteres. Det er også viktig å fbaargang2008 fbseksjonKIR