KURS KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 Dagklasser • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Tiden er inne. Møteplassen vi alle har ventet på. Nå er den endelig her... DEN MANGFOLDIGE UNGDOMSKONFERANSEN Landskonferanse for klubbarbeidere Ungdom & Fritid, Trondheim kommune og Fagforbundet inviterer 15. og 16. september ansatte i fritidsklubber og ungdomshus til konferanse. Tema for konferansen er at ungdom er mangfoldige – og skal ha lov til å være det. En rekke kjente fagpersoner, politikere og foredragsholdere vil i løpet av disse to dagene bidra til at vi får satt klubb og ungdom på dagsordenen. Gjennom plenumsforedrag og parallellseminarer vil det bli god mulighet for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Konferansen er sterkt subsidiert for å gjøre deltakelsen mulig til tross for slunkne budsjetter. Deltakeravgiften på 1500 kroner dekker alle utgifter til reise, konferansedeltakelse samt overnatting i flersengsrom. Kriteriet er at reise er bestilt innen fristen, og at denne er bestilt gjennom våre kanaler. Gå inn på www.ungogfri.no og meld deg på innen 20. juni. Her finner du også informasjon om bestilling av reise og opphold. Du vil vel ikke gå glipp av årets viktigste møteplass for klubbarbeidere? http:// www.fagbladet.no Bevegelse fra hjertet Pilotprosjektet Bevegelse fra hjertet har fått økonomisk støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er Kirkens Bymisjon som sammen med to bevegelsesveiledere fra Den norske Balletthøyskolen, som skal gjennomføre prosjektet ved to sjukehjem i Oslo i år. Gjennom bevegelse fra hjertet skal ansatte, pårørende og frivillige lære å bruke bevegelse som metode i omsorgen for mennesker med demens. Prosjektet skal utvikle et undervisningsprogram til bruk for andre virksomheter.    KAS Fagbladet 4/2008 > 35 fbaargang2008 fbseksjonKIR