ENKELT: Det er en enkel sak for Fiva Hagestande å hente akkurat de bøkene hun har lyst til å lese. Emmas mamma har kjempeflott hår når hun er glad. Men håret blir flokete når hun er trist og lei seg. Disse flokene prøver Emma å løse. Ungene i Blomsterveien barnehage på Nesodden ser alvorlig på barnebibliotekar Karianne Reite når hun forteller om den triste mammaen. Det er bokbadedag, og Reite har med seg to fulle kasser med bøker. Barna har ikke sett henne på et par måneder og er lykkelige over at hun endelig er på plass igjen. – Hvorfor er han så sur? spør en av ungene når Reite forteller om Greger Grinebiter. – Jeg bader hjemme, kan en annen fortelle, når Reite snakker om Ingrid som skal bade. Motorsykler og sjørøvere Når Reite er ferdig med å fortelle om bøkene hun har tatt med, får barna hente de bøkene de vil se nærmere på. De fleste har bestemt seg allerede mens Reite har snakket, og de passer på å sikre seg favoritten. – I fjor var det en del store gutter her, og de konkurrerte om å komme seg først til bøkene under bokbadet. Den kuleste var boken om sjørøverne. I dag var det en med motorsykler som tente guttene. Da Wenche Larsen, styrer i Blomsterveien barnehage, kontaktet biblioteket på Nesodden for å undersøke mulighetene for et samarbeid om språkstimulering, tente de på ideen med en gang. – Biblioteket ønsker flere brukere, sier biblioteksjef Ib Aarmo. – Derfor har vi bestemt oss for å priori- 38 > Fagbladet 4/2008 Barnehagen benytter et materiale som heter «Snakkepakken». Dette er utviklet spesielt for de yngste og for de flerspråklige barna, og hjelper til med å konkretisere innholdet i boka. Så når de leser eventyret om Gullhår, viser de Gullhår og leker med bjørnene og sengene. – I dag leser ikke norske barn godt nok. Derfor er det viktig å starte tidlig med å skape gode lesevaner. Jeg merker at barna her er opptatt av bøker. Den yngste tar rett som det er med en bok når han skal sitte på fanget, sier Engen. Hun mener gode lesevaner har sammenheng med lese- forståelsen. I fjor hadde de flere store barn, og rett etter jul knekte alle lesekoden. – Vi ser det samme i år også. Å lese bøker er et godt middel for å lære og øke språkferdigheten gene- relt. I barnehagen har de også flere tospråklige barn. – Det er viktig for alle fag på skolen å forstå norsk, ikke bare for norskfa- get. Samarbeidet med biblioteket er kompetanseheving for oss som jobber her. Nå kjenner vi litteraturen og kan anbefale videre. Og vi diskuterer mye mer litteratur, sier Engen. Blomsterveien barnehage er tilrettelagt for multihandikappede barn, og bøker til å kjenne eller stryke på eller med lyd er også en del av utvalget. Bader i bøker fbaargang2008 fbseksjonKIR