FRISONE: Are og Truls setter pris på samtalene med bibliotekar Knut Egil Gundersen. ker Uten biblioteket hadde dagene blitt tunge for Are og Truls i Berg fengsel i Tønsberg. Biblioteket er et godt sted å glemme hverdagen og komme seg vekk fra systemet. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT – Jeg er en trofast bruker av biblioteket og låner mest romaner, historiske bøker og biografier. I tillegg til mye film og musikk. Bibliotekaren er flink til å hente nytt stoff. Både dvd-er og bøker, forteller Truls. Uten biblioteket hadde dagene blitt kjedelige. Truls har rundt 100 lån hittil i år. Da han satt i et lukket fengsel, leste han mye mer. – Jeg gleder meg til dagene biblioteket er åpent. Før jeg havnet i fengsel, brukte jeg ikke biblioteket mye, men kanskje jeg vil fortsette med det når jeg kommer ut. Her har jeg god tid. Bibliotektjenesten på Berg er enestående. Bibliotekaren vår, Knut Egil Gundersen, er flink og tar med det som er nytt slik at vi får med oss det som skjer, sier Truls. Han peker blant annet på Digibok som er utviklet i Norge. Digibok er designet som en bok med en eller flere lydbøker installert. – Vi trenger bare hodetelefoner for å høre boken mens vi går på tur, sier Truls. Mindre kontroll I mange tilfeller er fengselsbibliotekene den eneste muligheten de innsatte har til å få dekket behovet for ord og litterære opplevelser. Det er også et av de få stedene hvor de innsatte kan komme helt frivillig. – Bibliotek er viktig i et fengsel. Det er soner som genererer mindre kontroll og gir oss anledning til å bevege oss utenfor vanlige fengselssfærer, sier Are. Are leser mye science fiction og fantasy. – Fagbøker kjøper vi som regel. Biblioteket er å lese for meg. Komme meg vekk fra situasjonen jeg er i, flykte fra hverdagen. Akkurat nå leser Are «The Great War for Civilisation. The conquest of the Middle East» av den britiske journalisten Robert Fisk. Mens Truls holder på med en trilogi om Julius Cæsar. – Det er en ganske ny historisk roman. Den er spennende. Truls forteller at dagene preges av venting. Dette går i perioder ut over DIKT OG FORFATTERE: Bibliotekar Knut Egil Gundersen byr på forfatterbesøk og diktkurs i tillegg til et stort utvalg bøker, filmer og musikk. humøret og overskuddet til å lese. I slike perioder blir det mye film. – Litteraturen har ingen grenser. Jeg har en brevvenninne fra Moldova. Nå har bibliotekaren funnet en bok om landet og kulturen slik at jeg kan lære mer om hennes verden. Denne muligheten hadde jeg ikke hatt uten Knut, sier Truls.    > Fagbladet 4/2008 > 41 fbaargang2008 fbseksjonKIR