KLIPPER FILMEN: Anne Steinsvik Nordal, leder av Nynorsksenteret, markerer lanseringen av filmene sammen med produsent Pål Karlsen og Knut Åge Teigen i Snöball film. Vil løfte nynorsken Med pugging og grammatikk har nynorsk nesten blitt sett på som et fremmedspråk. Nå vil Nynorsksenteret gjerne vise at det er andre måter å gjøre det på. være komplekst og krevende om du skulle lest det på en ganske enkel og liketil måte, sier filmskaperen. Filmserien skal sendes ut til skoler, men kan også lastes ned fra internett. Snöball film har gode erfaringer med tilsvarende prosjekter for matematikk og naturfagundervisning. – Vi har hatt 80.00 nedlastinger av filmene i matematikk og naturfag. Vi vet at de blir brukt i kurs og i lærerutdanningsundervisninga. Der fungerer filmene som ypperlige innspill til diskusjoner om god undervisning og fagdidaktikk, sier Teigen. Nynorsk som sidemål i grunnskulen finnes på www.skuleipraksis.no Tekst og foto: KRISTINE KLEPPO I samarbeid med Snöball film lanserer de nå en serie filmer som skal inspirere nynorsklærerne. – Vi kaller det «pedagogisk reality», sier filmskaper Knut Åge Teigen fra Snöball film. Med et kamera på skuldra har han vært rundt i hele landet for å filme god nynorskundervisning. – Vi rykket inn i et klasserom etter å ha gjort avtale med læreren på forhånd om at vi skulle komme og filme et bra opplegg. Dette er ikke skuespill. Det er autentiske undervisningssituasjoner, framhever Teigen. Ikke et fremmedspråk Resultatet ble filmserien I praksis: nynorsk som sidemål i grunnskulen. Dette er en samling med 20 kortfilmer som skal være en ressurs for nynorsklærere som vil ha innspill til hvordan de kan organisere undervisningen sin. – Vi vil at lærere skal få nye ideer og bli mer motiverte, og at elever på den måten skal kunne få et mer positivt inntrykk av sidemålsundervisninga. Elevene skal kunne få et inntrykk av nynorsk som en del av det norske kulturmangfoldet og ikke som et fremmedspråk, sier Anne Steinsvik Nordal, leder for Nynorsksenteret. Blant skolene som er representert, er Holmlia skole som har tatt i bruk bøker på nynorsk i KRL-undervisninga, og elever i åttende klasse på Brannfjell skole som samarbeider om å skrive kriminalhistorier med en skole i Etne. Film eller internett Teigen tror at filmene kan gi et innblikk i en klasseromsituasjon som du vanskelig kan få på en annen måte. – Det å lese en tekst kan bli ganske tørt. Men med en film får du elevreaksjoner. Du får sett hvordan lærerne opptrer, du får et ekte utsnitt av virkeligheten, og bildene er jo voldsomt talende. Film får fram noe som kan Fagbladet 4/2008 > 43 fbaargang2008 fbseksjonKIR