PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Distribuert med Fagbladet Reiser rundt med barnebøker Korleis få gutar til å lese meir? Dette er eit av fleire spørsmål som blir stilte på språkstimuleringskurs i regi av BOKTRAS. Liv Ranum (frå venstre), Trude Hoel og Sigrid Larsen delte erfaringar frå BOKTRAS-prosjektet med kursdeltakarane i Bergen. TEKST OG FOTO: INGRID HILLESTAD nr. 3 2008 © Toyni Tobekk fbaargang2008 fbseksjonKIR