KRYSSORD «En god natt leger det dagen gjorde sårt.» NORSK ORDTAK Slagsmål Vond Blande Dumrian Idet Person. pron. Norsk forfat. Flire Verktøy Lever Manns navn Spotte Hermod © 145    Uhe- 11-2007    derlig Klut Tekke Parat Polit. parti Utydelig Kna Vesen Omtåket Donerte Dank Levne Skjule Fremdeles Overtramp Illusjon Patte Drag T oppen Styresett Organisasjon Foreslå T ekke Mengde Publisitet Svovel T akst Bakverk Fiske utstyr Interjeksjon Kaste opp Rett Mynt fork. Mesterskap Latter Publikum Fiske utstyr Beslått Grinda Tittel Spania Kjør Brukbar Musikkverk Månefase Uflaks Skitt Idiotisk Trasig Lystfølelse Stjele Pluss Skritt Sta Avslutt -ende Nynorsk pron. Spiss Styring Fabelvesen Berømthet Sinn Retning Skrubbe Fugl Matte Løsningen på kryssord nr. 4 må være hos oss innen 15. juni! Merk konvolutten med «kryssord nr. 4» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo VINNERE av kryssord nr. 1 SFRU    > Vi har trukket tre vinnere OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut MØTELEDER BI NÅERDETEL SILD D FUGE som hver får 10 flaxlodd: åpnes! T EI HUGO R OskarFevåg EU GEAR RIER VISHREBNÅ 1400 Ski SEIRER AKTE DADDEL PANT B DA RI TUTE RagnhildLillevik NAVN KONSUMENT E EDRU S ADRESSE T TAVI RP DEM S M 5700 Voss Bente Reintz 1152 Oslo POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET P F L GARVET SKÅL HUSDYRBM TAKRE RE RVERKERI POTENS EKKO GAULE PREG T ETSE KALD FET NOE 70 > Fagbladet 4/2008 Illustrasjon: colourbox.com fbaargang2008 fbseksjonKIR