JOBBLIV Per Øyvind Bergene Navn: Per Øyvind Bergene Alder: 59 år Jobb: Saksbehandler i vann-, avløps- og renovasjonsetaten, Odda kommune. Sivilstatus: Samboer, voksne barn, barnebarn. Fritid: Maling, trearbeid og padling – men mest av alt musikk . Musikk fra syrommet Før reiste han land og strand rundt for å spille til dans. De siste årene har Per Øivind Bergene holdt seg på syrommet. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: GRETHE NYGAARD Venstrehånda tar grep rundt halsen på den tolvstrengers gitaren, blikket suger seg inn mot fotografens kameralinse, og Per Øivind Bergene er klar. «Gently...» lyder det gjennom rekkehuset i bratthenget ovenfor Odda sentrum. Per Øivinds selvkomponerte country-ballade er tilegnet samboeren Rigmor, som for øvrig er innehaver av symaskinen som står foran vinduet og har gitt navn til rommet vi står i. Men ellers er syrommet mest preget av Per Øivinds store lidenskap – musikk. Her henger gitarene i rekke på veggen, mikrofonen er rigget og klar, og keyboardet er direkte koblet opp til pc-en på skrivebordet. Det er bare sju skritt fra kjøkkenet som skal til før Per Øivind forsvinner inn i en annen verden. – Det hender jeg bare skal en kjapp tur inn her for å høre på noe, og plutselig er det gått flere timer. Det er lett å glemme seg bort når man holder på her på syrommet, ler han. Syrommet er et fullt utstyrt musikkstudio der saksbehandleren i Odda kommune komponerer, skriver tekster og spiller inn sin egen musikk. Om han får lyst, legger han på flere stemmer og instrumenter som opptaks- og musikkredigeringsprogrammet ProTools LE gir mulighet for. Det var mye styr å komme i gang, innrømmer komponisten, musikeren og produsenten: – Lenge var det mye teknikk og lite musikk. Jeg hadde en «kommunal» maskin som var altfor svak og bare stønnet når den fikk for mye lyd å jobbe med. Jeg fikk hjelp til å sette sammen en maskin som hadde kraft nok, og da var neste utfordring å få orden på opptakene, men nå funker studioet som en drøm. Per Øivind har en fortid som musiker i Odda-bandene Dicy Tunes og Jots, og reiste i mange år rundt som halvproff musiker på hobbybasis. Nå er han fornøyd med å ha parkert bandbussen for godt. – I dag er jeg mer prosessorientert, og gleden ved dette er å sitte her og jobbe og få det til. Det lengste jeg tar det nå, er å brenne ut cd-er og gi til familien til jul Fagbladet 4/2008 > 75 fbaargang2008 fbseksjonKIR