JANS HJØRNE Kommuner klager på likestillingsombudet Likestillingsombudet har konkludert med at to sykepleiere i Harstad kommune blir indirekte diskriminert når ingeniørene blir lønnet høyere. Nå anbefaler KS å anke saken – helt til domstolene. Likestillingsombudet mener at lønnsforskjellen mellom sykepleierne og ingeniørene er i strid med det lovfestede prinsippet om at arbeid med lik verdi skal verdsettes likt. Harstad kommune er uenig, og får støtte av KS. Likestillingsombudets uttalelse er en trussel mot den frie forhandlingsretten, sier KS. Og hovedstyret har bestemt seg for å stille seg bak Harstads klage til nemnda for likestillings- og diskrimineringssaker. Trist avgjørelse Det var Fagforbundets tillitsvalgte som sendte saken til likestillingsombudet. – Ombudets konklusjon griper ikke inn i forhandlingsretten. Både ingeniører og sykepleiere er plassert likt i systemet. Det er vi enige om på begge sider av bordet. Det er lokalt at forskjellene oppstår. DISKRIMINERENDE: Mette Nord i Fagforbundet beklager at kommunene anker likestillingsombudets uttalelse. Dette er kjønnsbasert og diskriminerende, sier Mette Nord i Fagforbundets ledelse. Rekruttering og kvalitet KS mener at de har store problemer med å rekruttere ingeniører, og ikke like store problemer med å få tak i sykepleiere. – Det er likevel et felles ansvar å følge likestillingsloven. Det er kommunenes ansvar å gjøre noe med den urettferdige lønnsforskjellen, påpeker Nord. Dersom klagenemnda opprettholder sin uttalelse, anbefaler KS’ administrasjon at saken forfølges helt til topps i rettssystemet. Tekst: TITTI BRUN Topplønn på minst 309.300 Alle arbeidstakergrupper i Oslo Sporveier får en topplønn på minst 309.300 kroner. Fra 1. april i år får alle sporveisansatte et generelt tillegg på 16.222 kroner. Alle i lønnstrinn 1 til og med 13 går i tillegg opp ett lønnstrinn. – T-bane- og trikkeførere hadde tidligere 289.400 som topplønn. Etter dette oppgjøret får de 309.300 kroner. Vi er svært fornøyd med en slik lavlønnsprofil, sier leder Rune Aasen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening til Fagbladet. Fagarbeiderstigen forkortes, og det gis topplønn etter fem år. Ny topplønn for fagarbeiderne blir 331.300 kroner. Forsvarer rettighetene – Vi er også fornøyd med at vi har greid å slå tilbake angrepet på våre 40 prosent i skifttillegg. Og vi er svært tilfreds med at pensjonsvilkårene videreføres og ikke kan endres i avtaleperioden uten at begge parter er enige om det, sier fagforeningsleder Rune Aasen. Tekst: MONICA SCHANCHE Kroner – ikke prosenter Det er svette dager og lange netter i toppetasjen hos Riksmeklingsmannen. Som i stafett handler det om å ha det beste og mest utholdende laget. Det gjelder å være best i planleggingen, i gjennomføringen og i innspurten. Vi gir oss ikke før det best mulige resultatet ligger på bordet. Før vi kommer dit, skal vi gjennom mekling og muligens konflikt. Da er det godt å vite at vi står samlet, og at Fagforbundet aldri har vært større – det mangler bare ca. tusen før vi runder 300.000 medlemmer. Det er fantastisk. I kommunene er det tusenvis av dyktige ansatte som jobber i SFO, barnehager og i eldreomsorgen. Man tenker sjelden på rørleggerne når «KS vil ha prosenttillegg. Det betyr at de som tjener best fra før, skal få den største økningen.» vannet kommer i dusjen, assistenten som tar imot ungene i barnehagen eller vaktmesteren som sørger for at skolebygningen og sykehjemmet fungerer som det skal. Ingen av de kommunale tjenestene fungerer uten disse arbeidstakerne. Likevel er de blant de minst verdsatte. Faktisk er hele 110.000 av de ca. 150.000 ansatte i pleie- og omsorgssektoren fagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter. I barnehagene arbeider det 49.000 barnehageassistenter – av ca. 75.000 ansatte totalt. Vi påstår derfor at uten fagarbeidere og assistenter stopper velferden. Uten disse blir det verken kvalitet eller kvantitet på tjenestene. Vi krever at alle arbeidstakere skal få uttelling for erfaring og kompetanse. Mange tror at uttelling for kompetanse kun handler om høyskoleeller langtidsutdannede. Vi vet at det handler om at offentlig sektor har et stort behov for kompetente ansatte på alle nivåer, derfor krever vi blant annet et nytt minstelønnsnivå for fagarbeidere med spesialutdanning av minst seks måneders varighet. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Vi lever av penger, ikke av prosenter. Mange, særlig i de kvinnedominerte yrkene, tilbys deltidsstillinger, men de tilbys av den grunn ikke «deltidshuslån» eller «deltidsrente». Vi blir provosert når KS vil ha prosenttillegg. Vi vet hva det betyr; de som tjener best fra før, skal få den største økningen. De lavlønte blir sittende igjen med småpengene. Det godtar vi ikke. Fagbladet 4/2008 > 7 Foto: Trond Isaksen fbaargang2008 fbseksjonKON