SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Viktig for personvernet – Fagbevegelsen har en viktigere rolle enn den kanskje er klar over når det gjelder personvern, mener direktør i Datatilsynet, Georg Apenes. 29 > Digital styring Den nye digitale hverdagen vil gi oss store utfordringer. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bli regjeringens redskap for å styre utviklingen. 30 > Mislykket omstilling Fokusforfatteren tar opp hva som skal til for å få en vellykket omstilling. Manglende involvering fra de ansatte fører ofte til helseproblemer. 36 > Illustrasjonsfoto: colourbox.com Revisorer motstår fristelser Frykten for at firmaer som betaler rause revisorhonorarer får plettfrie beretninger i bytte, er ubegrunnet, ifølge en studie som Senter for eierforskning ved Handelshøyskolen BI har presentert. Likegyldige til IT-sikkerhet Nordmenn og norske bedrifter er blitt sløvere med å sikre viktig informasjon som de har lagret digitalt, mener seniorrådgiver Hans Marius Tessem i NorSIS. – Det er typisk norsk at tilliten til hvor sikkert privat informasjon behandles av det offentlige er uendret, til tross for at vi har mange episoder med privat informasjon på avveie, sier Tessem til VG nett. 22. april er nasjonal sikkerhetsdag for IT-sikkerhet, og en undersøkelse i den forbindelse viser at norske bedrifter er blitt dårligere til å sikre sin vitale datalagrede informasjon. NorSIS er en av hovedarrangørene bak den nasjonale sikkerhetsdagen, og de er bekymret over at norske bedrifter slurver med rutinene sine. I fjor opplyste 82 prosent av bedriftene at de tok daglig sikkerhetskopier av sin datainformasjon, mens bare 69 prosent i årets undersøkelse opplyser at de sikrer sine data daglig. Det kan også være et sikkerhetsproblem at bedrifter og ansatte blir frastjålet datamaskiner og mobiltelefoner med all den informasjon som de inneholder, skriver VG nett. Hver fjerde bedrift melder at ansatte er blitt frastålet pc eller mobiltelefon. PF RAK RYGG: En studie viser at revisorer ikke lar seg påvirke av god pris og muligheter for å selge godt betale tilleggstjenester. Forskerne har undersøkt om norske revisorer unnlater å gi kritiske merknader som burde ha vært gitt, av frykt for å miste revisjonsoppdraget eller muligheten for å selge inn godt betalte tilleggstjenester. – Vi finner ingen tegn til at klienter som betaler mye for tilleggstjenester eller store summer for revisjonen får færre kritiske merknader enn klienter som ikke betaler like mye, sier professorene John Christian Langli og Ole-Kristian Hope til nettstedet forskning.no. Langli fra Handelshøyskolen BI og Hope fra University of Toronto har gransket mer enn 400.000 årsregnskaper for å finne ut om revisorer er villige til å sette sin uavhengighet på spill som takk for ekstra høye honorarer, og konklusjonen er at norske revisorer motstår slike fristelser. – Revisorer selger tillit. Frykten for et dårlig omdømme virker disiplinerende, skriver Langli og Hope som en mulig forklaring på at revisorene har sin integritet i orden, ifølge forskning.no. Bakgrunnen for studien er blant annet at Kredittilsynet har reagert på at revisorer tar seg godt betalt for ulike tjenester, og at de senere års regnskapsskandaler har ført til et skarpere blikk på revisorers rolle. Reglene for revisorers salg av tilleggstjenester ble strammet inn både i 2003 og 2005. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 4/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonKON