Foto: Sandra Lillebø AKTUELT Vil rekommunalisere revisjonen Nerdene protesterte Ansatte i norske IT-miljøer demonstrerte i april mot Isesertifiseringen av Microsoftstandarden OOXML. Demonstrantene presiserte at de ikke er ute etter å sverte Microsoft, men at de er dundrende uenig i at selskapets dokumentstandard «Office Oven XML» (OOXML) er innført som Isestandard i direkte konkurranse med det allerede Ise-sertifiserte «Oven Dokument Format» (ODF). De IT-ansatte mener det ikke er i forbrukernes interesse å innføre to parallelle standarder for dokumenter. – Denne hårtørkeren virker i alle stikkontakter i Norge. Ved å innføre OOXML som standard, har Standard Norge åpnet for at det kan monteres nye stikkontakter med tre hull, slik at hårtørkeren etter hvert ikke virker over alt, sa Stave Pepper, tidligere leder i komiteen som vurderte Ise-sertifisering av OOXML. Ny standard Administrasjons- og fornyingsdepartementet har allerede innført ODF som dokumentformat i offentlig sektor sammen med HTML og PDF. Spørsmålet er nå om Microsofts nye dokumentstandard også skal bli en standard i forvaltningen. – OOXML blir ikke vurdert i denne omgang fordi det var uklart hva som ville skje med den standarden. Nå som den er godkjent, må vi be standardiseringsrådet vurdere den på nytt. Men det er et godt stykke derfra til den eventuelt kan tas i bruk som en standard for bruk i offentlig sektor, sier politisk rådgiver Jørund Leknes til dagbladet.no. Administrasjonsleder Fredrik Hellstrøm i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon er glad for kommunalministerens initiativ om å sette søkelyset på kommunerevisjonen, men vil gå lenger. registeret, noe som innebærer at kommunen må ha godkjenning fra Fylkesmannen for blant annet låneopptak. Vik kommune troppet opp i Kommunaldepartementet sammen med Terra Securities og en privat engasjert revisor for å overbevise departementet om at kommunerevisoren tok feil. Ifølge BT innrømmer rådmann Nils Geir Myrkaskog i dag at det knapt kan være tvil om at kommunerevisor Linde har hatt helt rett. Vil ha etisk forvaltning I lys av mange uheldige saker er Fagforbundet opptatt av å sette etikk på dagsorden både internt og eksternt. – Vi ønsker å gjenopprette en kommunalt eid revisjon og forvaltning som påser at vedtak blir fulgt opp og hvordan kommunale penger er brukt. Har du gode etiske standarder, oppstår ikke problemer med at penger blir misbrukt eller blir stukket av med, sier Fredrik Hellstrøm til Fagbladet. Tekst: MONICA SCHANCHE – Vi ønsker først og fremst å reversere åpningen av privat revisjon. Dessuten må vi få kriterier for at revisjon foretas forsvarlig. I dette ligger at revisjonsselskap ikke skal være rådgiver for ordførere slik vi har sett det i en av Terra-kommunene, sier Fredrik Hellstrøm. Ville torpedere egen revisor Hellstrøm viser til Vik kommune i Sogn der Terra Securities og kommunetoppene i fjor tok alle midler i bruk for å få underkjent innvendingene og revisjonsmerknadene til kommunerevisor Ingvar Linde i forhold til bruk av penger til kjøp av aksjer og obligasjoner. Ifølge Bergens Tidende (BT) skjedde dette etter at Linde i revisjonsmeldingen slo ned på det han mente var endringer i investeringsvilkårene som innebar at Vik opptrådte i strid med kommuneloven om bruk av lån. Et direkte resultat var at Vik måtte bokføre en gjeld på 149,5 millioner kroner. Brudd på kommuneloven Revisjonsmeldingen fra Linde ble sendt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og resulterte i at Vik på ny ble ført inn i det såkalte Robek- ETIKK TAKK: Fagforbundet er opptatt av å sette etikk på dagsorden. God internkontroll, med høy etisk standard vil forhindre at kommunale penger blir misbrukt, mener Fredrik Hellstrøm. Sparer millioner på fri programvare Statens kartverk har spart flere millioner kroner etter at de begynte å satse på fri programvare. Den store etterspørselen etter digitale kart gjorde at Statens kartverk enten måtte kjøpe flere programlisenser eller satse på fri programvare. Kartverket valgte den siste løsningen, og det har de ikke angret på. – Vi har sett lyset, sier leder for distribusjonsavdelingen, Erland Røed, til Dagens IT. Han opplyser at nedlasting av kartdata over internett fungerer problemfritt, og at ytelsen ligger på 300.000 kartbilder i døgnet. Enorm pågang skapte store problemer for kartverkets it-systemer. Digitale kart skal kunne leveres hele døgnet, og nedlastingstiden skal i 90 prosent av tilfellene være på fire sekunder eller mindre. De Windowsbaserte systemene kartverket hadde, klarte ikke å håndtere den store pågangen. – Vi måtte ta et valg om vi skulle investere i enda mer kommersiell programvare, eller om vi skulle gjøre noe helt nytt. Det ble foreslått å prøve ut fri programvare, og vi valgte det siste, sier Erland Røed til Dagens IT. Så langt er over hundre servere lagt over på Linux. Erfaringen så langt er at løsningen gir bedre funksjonalitet, mer stabile tjenester og kortere responstid. Hittil i år har Kartverket spart rundt to millioner kroner på å legge om til fri programvare.    PF PF 28 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON