AKTUELT – Dere kan påvirke personvernet – Fagbevegelsen har en større og viktigere rolle når det gjelder personvernet enn dere er klar over, sa Datatilsynets direktør Georg Apenes på et frokostmøte i regi av Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. – Myndigheter og organisasjoner trenger å samle inn opplysninger om enkeltpersoner for at samfunnet skal fungere. Samtidig trenger alle mennesker en privat sfære rundt seg. Hvor stor denne sfæren skal være, kan selvsagt diskuteres, men å fjerne den helt vil være et dramatisk inngrep i alle menneskers liv, sa Georg Apenes. Han fortalte at Datatilsynet har en frontservice der flere jurister daglig svarer på telefonspørsmål, og at flesteparten av spørsmålene dreier seg om forhold i arbeidslivet. En gjenganger er arbeidsgivers rett til å lese ansattes e-post – Dette må også fagbevegelsen ta på alvor. Den må engasjere seg i personvernspørsmål sammen med medlemmene sine, og organisasjonene må selv passe på at informasjon fra medlemmene lagres og behandles på forsvarlig vis, sa Apenes. – Endrer balansen Professor Dag Wiese Schartum ved avdeling for forvaltningsinformatikk på Universitetet i Oslo var opptatt av at den digitale utviklingen i ytterste konsekvens kan bidra til å svekke balansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. – Arbeidsgiverne eier de elektroniske systemene, og mange av dem kan brukes også til andre formål enn de opprinnelig er utviklet for. En GPS i bilen til ansatte i hjemmetjenesten kan gjøre at arbeidsgiver til enhver tid vet hvor de kjører. Radiomerkede varer på et lager er ikke bare et logistikkhjelpemiddel, men kan også brukes til å finne ut hvordan varene flyttes og VIKTIG KRAFT: – Fagbevegelsen er en viktig kraft med stor innflytelse. Derfor må den engasjere seg i personvernspørsmål, mener direktør Georg Apenes i Datatilsynet. hvor effektivt de ansatte på lageret jobber, sa han. – Derfor er det viktig at fagbevegelsen involverer seg tungt også på dette området, i tillegg til tradisjonelle oppgaver som lønns- og arbeidsvilkår, fortsatte han. – Ikke digitalt klasseskille – Jeg ser at dette er et viktig tema som vi må involvere oss i, sa Mette Nord fra Fagforbundets arbeidsutvalg. – Vi i fagbevegelsen er opptatt av fellesskapsløsninger og kollektive avtaler, men det betyr ikke at vi glemmer enkeltmenneskene. Vi er også opptatt av at utviklingen ikke skal gi oss et nytt digitalt klasseskille mellom de som behersker datateknikken og de som ikke gjør det. – Vi ønsker en åpen forvaltning, men ikke på beskostning av personvernet, sa Mette Nord. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 4/2008 > 29 Henges ut på nettet Datatilsynet mener kommunene slurver med personvernet slik at innbyggerne henges ut på internett. I slutten av april leverte Datatilsynet sin personvernrapport for 2008, og her rettes sterk kritikk mot norske kommuner. Tilsynet mener kommunene praktiserer offentlighetsloven på en gammeldags måte i forhold til den digitale utviklingen. Informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet sier til Nettavisen at verken han eller tilsynet ønsker å fjerne offentlighetsloven, men han mener norske kommuner strekker seg for langt for å imøtekomme kravet om innsyn. Blant annet blir postlister lagt ut elektronisk, enkelte av dem med fullt personnummer. Også uskyldig korrespondanse kan misbrukes, for eksempel søknad om fritak fra renovasjonsavgiften fordi du skal reise bort. Når adressen er oppgitt, er slike opplysninger nyttige for kriminelle som får vite hvor det ikke er folk hjemme. Datatilsynet er også bekymret over at kommunenes informasjonsflom skal kunne brukes til snoking i naboers og venners privatliv. – Det er aldri gøy å søke om trygd eller sosialhjelp, og det blir enda mer nedverdigende når opplysningene ligger allment tilgjengelig på nett, sier Skåra til Nettavisen. Han mener kommunene bør ta en grundig vurdering på hvor tilgjengelige de egentlig må være.    PF Foto: Scanpix fbaargang2008 fbseksjonKON