– IKT-utviklingen krever styring Det nye direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal bli regjeringens redskap for å styre den digitale utviklingen slik at den blir både effektiv og tilgjengelig for alle. Tekst: PER FLAKSTAD > DIFI • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har vært operativt siden 1. januar i år. • Direktoratet skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og gjøre statsforvaltningen mer helhetlig og slagkraftig. Dag Wiese Schartum – Den digitale utviklingen vil gi oss store utfordringer i årene som kommer. Gode IKT-løsninger vil være en viktig del av en mer demokratisk og bedre tilgjengelig offentlig sektor, sa administrasjons- og fornyingsminister Heidi Grande Røys på et frokostmøte som Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon arrangerte i mars. – Folk forventer en effektiv offentlig forvaltning med døgnåpne linjer og raske tilbakemeldinger. Samtidig har både kommunene, fylkene og staten den utfordringen at de må tilrettelegge tilbudene på en måte som gjør at de kan brukes av alle innbyggere. Da snakker vi både om bredbåndtilgang og om brukervennlige systemer som ikke krever store datakunnskaper for å bruke, fortsatte statsråden. ebygg Per Morten Vigtel fra Forum for innovasjon fulgte opp statsråden ved å si at en effektiv offentlig sektor er det norske næringslivets kanskje største fortrinn i forhold til konkurrenter fra land som ikke har like godt utbygde offentlige systemer. Forum for innovasjon har samarbeidet med blant andre Fagforbundet om «ebygg», et IKT-prosjekt som så langt er svært vellykket. – Prosjektet viser hvilke muligheter vi har når ulike krefter går sammen og drar i samme retning, sa Vigtel. Imidlertid trengs det både hjelp og ressurser til å videreføre prosjektet, og Vigtel ba om at det nye direktoratet for forvaltning og IKT får ansvaret for å sluttføre ebygg-prosjektet. Gerd Eva Volden, politisk leder for Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon, ønsket også å spille ballen over til Heidi Grande Røys: – Vi har ønsket å samle ulike parter for å spille på lag slik at de digitale tjenestene som våre medlemmer leverer skal bli så gode som mulig. Vi mener ebygg-prosjektet er en milepæl i dette arbeidet, og det vil være veldig trist hvis det ikke kan fullføres, sa Volden. – Trenger styring – Norge er langt framme når det gjelder digital teknologi, men vi har mange forskjellige tekniske løsninger. Mange etater som burde ha et naturlig samarbeid, har ikke alltid dataprogrammer som «snakker sammen». Derfor mener vi det trengs en sterkere koordinering og felles åpne standarder. På den måten kan forskjellige offentlige etater gjenbruke de samme systemene, de kan enkelt utveksle informasjon seg imellom, og de kan lettvint utveksle informasjon med innbyggerne som skal bruke tjenestene, sa Heidi Grande Røys. – Åpne standarder vil redusere avhengigheten av de enkelte leverandørene av dataverktøy, og det vil også bidra til å gjøre konkurransen mer åpen. – Da den rødgrønne regjeringen overtok, var IKT-sektoren nesten helt uten statlig politikk, og vi hadde ingen verktøy til å styre utviklingen. Vi har 30 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON