Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Per Flakstad – Bruk ansattes datakunnskap Fagforbundets leder, Jan Davidsen, mener kunnskapen til de ansatte er nøkkelen til vellykket digital utvikling i offentlig sektor. – Det er de ansatte i førstelinjen som sitter på kunnskapen om hva som trengs, og det er viktig å involvere dem slik at løsningene blir både gode og effektive. Davidsen gikk også til angrep på dem som måtte mene at offentlig sektor er sendrektig og henger etter i utviklingen. – Den offentlige etterspørselen etter gode digitale løsninger er i seg selv teknologidrivende. Norge ligger langt framme i denne utviklingen, og det gjelder også offentlig sektor. – Dagens offentlige velferdstilbud til befolkningen ville ha vært utenkelig uten en teknologisk oppdatert offentlig sektor, sa Jan Davidsen. KONTROLL: Administrasjons- og fornyingsminister Heidi Grande Røys mener det er mye å hente på å styre den digitale utviklingen. Jan Davidsen er opptatt av å trekke med de ansattes kunnskap. måttet lage oss styringsmidler, og vi er i godt i gang med arbeidet. Men dette er et stort og ikke minst komplisert felt, så vi må gå skritt for skritt, sa Grande Røys. Nytt direktorat Difi, det nye direktoratet for forvaltning og IKT har vært operativt siden 1. januar i år. Dette skal bli regjeringens verktøy når det gjelder å gjennomføre og forvalte IKT-utviklingen. – Direktoratet vil også få ansvar for analyser og utredninger og for å komme med innspill som skal gjøre oss politikere i stand til å utforme framtidas IKT-politikk, fortsatte hun. Dag Wiese Schartum fra avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo, var enig med statsråden i at Norge trenger en mer koordinert IKT-styring i den offentlige forvaltningen. – Fravær av IKT-styring er det samme som fravær av forvaltningspolitikk, sa han. Han var opptatt av at regjeringen og direktoratet må fylle målene og de fine formuleringene med et konkret innhold. Han mente direktoratet skal oppfylle tildels motstridende mål fordi det både skal bidra til effektivitet og til brukervennlighet. Han mente også at virkemidlene direktoratet har fått er svake. I utgangspunktet vil det få en rådgivende rolle overfor kommunene. – Derfor er det viktig at direktoratet klarer å utvikle et helhetlig blikk på framtidas forvaltning på alle nivåer. Samtidig må det få tverrfaglig kompetanse som omfatter både juss og samfunnsvitenskap i tillegg til IKTkompetanse. Hvis alt dette kommer på plass, vil direktoratet ha en overbevisningskraft, og da trenger det ikke sterke virkemidler for å få gjennomført regjeringens politikk, sa Dag Wiese Schartum. Fagbladet 4/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonKON