Vold mot offentlig tjenestemann Vold mot offentlig ansatte som gjør en tjenestehandling, straffes strengt, og det gir automatisk ubetinget fengsel. Både Olav Reseland og Maren Eline Kleiven oppfordrer alle til å anmelde vold og trusler de blir utsatt for, i tillegg til å skrive avviksmeldinger. De understreker at det er viktig å legge vekt på at de utførte en tjenestehandling i anmeldelsen. www.colourbox.com venterommet der han begynte å knuse inventar. Samtidig sørget lederen for at kontoret ble evakuert. Rutinene fungerte som de skulle, og alt gikk bra. Men den ansatte satt uansett ganske skjelven tilbake. Olav Reseland og Maren Eline Kleiven fra Politihøgskolen mener det er viktig å forsøke å snu en negativ opplevelse til noe positivt da de foreleste på et kurs om vold og trusler som Fagforbundet Oslo arrangerte. – Det er viktig å ha rutiner på hvordan eventuelle konfliktsituasjoner skal håndteres. Det er også viktig å bruke tid på å evaluere episoder, slik at rutinene hele tiden forbedres, sa de. Forlangte møte En av t-baneførerne på kurset fortalte at hun måtte kjøre et godt stykke med en utagerende gjeng i en av vognene. Vektere kunne ikke komme, og hun måtte kjøre helt til endestasjonen selv om hun egentlig ikke ønsket å kjøre videre etter at gjengen hadde forlatt banen. Ingen møtte henne på perrongen da hun var ferdig, men verneombudet møtte henne like etter. Da hadde hun forlangt et møte med ledelsen for å finne ut hva som ikke fungerte, og for å justere rutinene slik at episoder som dette ble taklet annerledes og bedre ved senere anledninger. – Bruk avviksmeldinger aktivt. Dokumentasjon og rutiner gir de ansatte en trygghet som gjør at de kan mestre vanskeligere situasjoner mye bedre enn de klarer hvis de framstår som usikre, sa Reseland og Kleiven. Skal vinne situasjonen Hovedtyngden av kurset handlet om å redusere muligheten for konflikter eller farlige situasjoner. – Nesten alle løsninger handler om kommunikasjon. Hvis du klarer å vise at du har respekt for et annet menneske, og at du forsøker å sette deg inn i hans eller hennes situasjon, så vil du klare å håndtere det meste, sier Olav Reseland. – Bruk sjarmen, det er ikke galt å flørte litt. Maren Eline Kleiven definerer en god flørter som en person som får andre til å føle seg trygge og sjarmerende. – Folk som opptrer aggressivt og truende, er gjerne ofte selv redde og sinte. Hvis du klarer å få dem til å føle seg tryggere, vil de som regel roe seg – i alle fall såpass at det går an å snakke fornuftig sammen, og da er du allerede kommet langt i å løse situasjonen.    > våpen En ansatt på et sosialkontor forteller om hvordan en mann som ikke fikk lov å undertegne dokumenter på vegne av sin kone, ble fullstendig rabiat. Han ville bykse over skranken for å ta henne, men et par mannlige kolleger kom til og fikk ham ut på «Folk som opptrer aggressivt og truende, er gjerne ofte selv redde og sinte.» Fagbladet 4/2008 > 33 fbaargang2008 fbseksjonKON