> I løpet av tre dager forsvant 550 mennesker fra Youngstorget til Bjørvika. 178 av dem er medlemmer i Fagforbundet. Møt noen av de ansatte som satte punktum for 50 års operahistorie i Folketeaterbygningen, i lokaler som ikke var vært egnet til opera og ballett. Det skulle likevel gå 24 år og ni kulturministere før praktbygget til fire milliarder kroner åpnet dørene. 40 > Fagbladet 4/2008 Den siste riggen Mellom søppelsekker og flyttekasser er det full aktivitet foran de aller siste forestillingene av «Nøtteknekkeren» og «Teppefall» – et verdig farvel for operahistorien på Youngstorget. FOTOREPORTASJEN Foto og tekst: BENTE BJERCKE fbaargang2008 fbseksjonKON