Scenearbeider Bjørn Otten sitter gjemt på scenen, usynlig for alle i salen, og venter på klarsignal til å bære ut skatollet. > En fjernstyrt rotte skal snart skremme publikum i salen på «Nøtteknekkeren», Nattens dronning Ingjerd Oda Mantor holder pusten for å unngå å få røyk på stemmebåndene, mens en enslig fiolinist finpusser løpene. Fagbladet 4/2008 > 41 fbaargang2008 fbseksjonKON