FAGFORBUNDET I GUATEMALA Synlige spor i Guatemala Engasjementet begynte da tissetrengte busspassasjerer kom i prat med protesterende indianerne. Nå står fjerde nybygg klart i Guatemala; et barne- og kvinnesenter oppkalt etter Vidar Stang i Fagforbundet. Tekst: TITTI BRUN    Foto: RON BRUINVIS Sitramest betyr «Mayaer uten jord» og er navnet på indianernes protestorganisasjon. Den norske delegasjonen stoppet i 2002 og kom i prat med indianerne. Telemarkingene fikk organisert en buss som brakte indianerne inn til Guatemala City til det offisielle jordreformkontoret. Indianerne okkuperte kontoret og ga seg ikke før de fikk tildelt et jordområde. De vant fram, og 1600 innbyggere flyttet ut til det uetablerte området. > REPUBLICA DE GUATEMALA Hovedstad: Guatemala by Offisielt språk: spansk Naturressurser: olje, nikkel, fisk og vannkraft Eksportartikler: kaffe, sukker, banan 75 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Rigoberta Menchu fikk Nobels Fredspris i 1992. I 1996, etter 36 år med borgerkrig, undertegnet Guatemalas geriljakoalisjon URNG og Guatemalas styresmakter en fredsavtale. Kilde: Wikipedia Ungdomsskole til jul I 2004 besøkte en ny delegasjon fra Fagforbundet Telemark de 360 indianerfamiliene på eiendommen Monte Cristo. Det satte fart i samarbeidet om å skape et senter for lokal utvikling. Nå har det lille samfunnet bygget sitt eget Folkets hus med administrasjonskontor og gjestehus, en barnehage og et kvinnesenter. Før jul skal ungdomsskolen stå ferdig. – Er det ikke en deilig historie om at det nytter å engasjere seg – noen får bedre livsvilkår. Mye av grunnen til at samarbeidet er så vellykket, er at vi parallelt har jobbet med demokrati og organisasjonsutvikling, sier fylkesleder Vidar Stang, som har vært en ildsjel siden første møte. – Indianerne har et framtidshåp og et fantastisk pågangsmot. Jeg får en dyp respekt for deres seremonier og beskyttelse av naturen. De vil aldri ta ut mer enn det naturen kan gjenskape. Mange mayastammer Lokalt i Guatemala er det bygd opp ressursgrupper med lærere, helsearbeidere og fagfolk. Deres kunnskaper kan det lille samfunnet benytte seg av. Støtten tar hensyn til indianernes egenart, lynne, religion og kultur. Parallelt med byggingen av hus, skjer opplæringen i demokrati- og alliansebygging. Det skjer også gjennom Fagforbundet Telemarks andre solidaritetsprosjekt, kalt Steemur. – Det er tross alt mennesker fra seks–sju forskjellige mayastammer som skal fungere godt sammen. Etter hvert er samarbeidet utvidet langt ut over Monte Cristos grenser. Indianerne har tatt initiativ overfor stadig flere organisasjoner. Nå er de i en allianse med 20 organisasjoner som representerer 12.000 mennesker. – For første gang har denne alliansen fått til en åtte punkts hovedavtale om medbestemmelse, forteller Vidar Stang. 46 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON