I Foto: Ron Bruinvis INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: Fullt og helt, eller stykkevis og delt 14    Sprenger lavlønnstaket 16    En gave til de ansatte 18    Norsk veto fortsatt aktuelt 20    PORTRETTET: Full fyr i Odda 40    FOTOREPORTASJEN: Den siste riggen 46    Synlige spor i Guatemala FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Vellykket omstilling? 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52    KRONIKK: Kampen om kysten 56 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Musikk fra syrommet Sjarm mot trusler og vold Trafikkbetjent Trond Flåthen er blitt truet og spyttet i ansiktet på jobb. Nå har han vært på kurs for å lære hvordan sjarm kan brukes som et viktig våpen mot både truende og voldelige personer. 32 > 27–38    SAMFERDSEL OG TEKNISK Engasjerte medlemmer Fagforbundet i Telemark har engasjert seg for indianerne i Guatemala. Skole, barnehage, kvinnesenter og Folkets Hus er bygget. Dessuten får indianerne viktig opplæring i demokrati- og alliansebygging. 46 > 2 > Fagbladet 4/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9278 241 393 Trykksak T E M J L M E R K Ø fbaargang2008 fbseksjonSAM