Sprenger lavlønnstaket Med et lønnsløft på 28.500 kroner er påklederne Jannicke, Robert og Bente kjempefornøyd med lønnsoppgjøret i teatersektoren. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: ERIK M. SUNDT – Vi har oppnådd lavlønnsgarantien om at alle med full ansiennitet skal ha minst 300.000 kroner i årslønn, sier hovedtillitsvalgt Bjørn Moe. Mens det ble brudd og mekling i stat og kommune i slutten av april, har forhandlingene med Norsk Teater- og Orkesterforening i Spekter resultert i kjempetillegg. – Dette er kjempebra. Og litt på tide, mener Jannicke Spillmer Klohs, Bente Heegaard og Robert Andresen. De begynte samtidig som påkledere på Nationaltheatret for 21 år siden, og er glad for at realkompetansen nå blir verdsatt. Tidligere har sceneteknikere fått fagarbeiderstatus etter seks Alle får 22.000 i generelt tillegg. Alle med kurs og realkompetanse opparbeidet gjennom seks år i teaterbransjen får status som fagarbeider og to ekstra lønnstrinn. Det gir 28.500 mer å rutte med og en årslønn på 304.000 kroner, i hel stilling. – Ved å heve uttellingen for realkompetanse har vi mer enn oppfylt Fagforbundets mål om 90 prosent av industriarbeiderlønn til ansatte med full ansiennitet, sier en fornøyd hovedtillitsvalgt Bjørn Moe i Fagforbundets Film- og teaterteknisk forening til Fagbladet. Realkompetente fagarbeidere I garderoben på Nationaltheatret møter vi store smil: år. Nå gjelder den alle ansatte. Mange er kvinner i små stillinger. Yrkesgruppene som nå får et skikkelig lønnsløft arbeider i garderobe, billettsalg, rengjøring, kantine og resepsjon. Og ikke minst påklederne, som opplevde å bli forbigått ved forrige oppgjør. Det var Bente som tok opp denne urettferdigheten med sin tillitsvalgte da hun oppdaget forskjellsbehandlingen. Endelig likeverd Jannicke er enslig tobarnsmor i halv stilling. – Deilig å få et skikkelig lønnsløft! utbryter hun. Vi har et sterkt fagforbund, jeg skjønner jo det. På den GODT RESULTAT: Hovedtillitsvalgt Bjørn Moe. andre siden har vi en økning i matvarepriser og andre kostnader, så det skulle bare mangle at ikke vi fulgte med, sier hun. – Vi jobber ikke på teateret for å bli rike. Selve jobben og mulighetene til å gå på kurs betyr mye, forteller de tre. – Å jobbe i prosess med stadig nye forestillinger er givende. At vi nå har 14 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM