BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven KOLBJØRG ØYEN BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT Spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 4/2008 Savner ekstra nattillegg SPØRSMÅL: Det er en ting jeg har tenkt på i lang tid. Hvorfor finnes det ikke et ekstra nattillegg for oss som jobber natt? Man tjener jo akkurat det samme når man jobber kl. 03.00 om natten eller kl. 17.00 på ettermiddagen. Kan ikke huske å ha sett at dette er noe tema i det hele tatt. Det syns jeg er litt rart, for vi vet inderlig godt at det å jobbe natt er veldig tøft for kroppen. Vibeke, Drammen SVAR: Spørsmålet om å skille kvelds- og nattillegg slik at nattil- Fast stilling? legget blir høyere, hører hjemme i tarifforhandlinger. Dette har ikke vært noe sentralt tema de siste årene; noe som tyder på at interessen for en slik differensie- ring ikke er spesielt stor. I forkant av hvert hovedtariffoppgjør gjennomfører Fagforbundet tariffkonferanser i hver fylkeskrets. Dette for å sikre at medlemmer og tillitsvalgte i alle organisasjonsledd skal få muligheten til å diskutere og påvirke krav og prioriteringer før landsstyret fatter sitt endelige vedtak. Tilbakemeldingene denne gangen viser at bare ett fylke ønsker at forbundet skal kreve forskjellig kvelds- og nattillegg. Hilde Løkholm, forhandlingsenheten kvartal. Det forutsettes derfor ikke at arbeidstakeren har en fast stilling for å opparbeide pensjonsrettigheter. Synker timetallet under 168 timer i et kvartal, opparbeides ikke rettigheter for kvartalet. En kan altså meldes ut og inn av ordningen avhengig av timetallet per kvartal. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten SPØRSMÅL: Jeg er ei dame på 46 år som har jobbet siden jeg var 18 år. Jeg har vært hjemmeværende noen år, men har vel opparbeidet meg 16 års ansiennitet. Akkurat nå har jeg flyttet til en kommune hvor det er umulig å få en fast jobb som hjelpepleier, men jeg kan jobbe meg i hjel på ekstravakter. Må jeg ha en fast stilling for å kunne opparbeide meg pensjon? Noen her mener det går på hvor mye jeg tjener. Ida SVAR: Jeg antar at du har flyttet til en kommune som følger tariffsystemet i KS. Opptjening av pensjonsrettigheter i denne sektoren er uproblematisk så lenge arbeidstaker har et timetall på minst 168 timer per Trekk i pensjonen SPØRSMÅL: Jeg gikk av med AFP i november 2005, men jeg hadde en ekstrainntekt i 2006 som oversteg maksbeløpet på 15.000 kroner. Dette har resultert i et trekk av pensjonen som jeg må akseptere. Det jeg imidlertid ikke skjønner, er hvorfor dette trekket blir trukket av nettopensjon og ikke bruttopensjon. Min personlige tolkning er at jeg skal straffes ekstra, som det blir i dette tilfellet. Hilsen frustrert SVAR: Antakelig skyldes nettotrekket i pensjonen at skatteoppgjøret er avsluttet og meddelt skatteyter. Nav har ingen myndighet til å endre et avsluttet skatteoppgjør med sikte på å foreta trekk ut ifra bruttolønn før skatt. Arvid Tønnesen, forhandlingsenheten fbaargang2008 fbseksjonSAM