AKTUELT Stolt av bussopp- gjøret – Målet vårt var å sikre bussjåførene et lønnsnivå på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det klarte vi, og det skal vi være stolt av, sier Stein Guldbrandsen, leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. – Alle de fire forbundene som organiserer bussjåfører gikk sammen og fikk forhandlet fram en bransjeavtale i fjor. Ved årets tariffoppgjør stod vi nok en gang samlet. Gjennom forbundsvise tilpasninger klarte vi å opprettholde det målet vi var enig om. Det er jeg svært godt fornøyd med, og vi har all grunn til å være stolt over resultatet vi har oppnådd, sier Stein Guldbrandsen. Etter å ha forhandlet i fem timer på overtid, ble partene enig om et resultat som LOs forhandlingsutvalg enstemmig anbefaler. Samlet sett vil de som har bussbransjeavtale få et tillegg på gjennomsnittlig åtte kroner i timen. De som omfattes av bussbransjeavtalen i Nettbuss og innenfor TL får et generelt tillegg på to kroner i timen. Sjåfører som er på full bussbransjeavtale og har tatt to av fire moduler, vil få en lønn på 339.000 kroner i året. I tillegg er lønnsstigen justert slik at sjåførene får topplønn med seks års ansiennitet i stedet for ti år som tidligere. For de som fortsatt går på den gamle TL-avtalen, er avstanden til bussbransjeavtalen redusert ved dette oppgjøret. De vil få lavlønnstillegget på tre kroner timen, og får et gjennomsnittlig tillegg på 10,50 kroner i timen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Frisørene snytt for lavlønnstillegget Fagforbundets organiserte frisører freser over resultatet i årets oppgjør. De mener en omstridt lønnsstatistikk snyter dem for lavlønnstillegget som de skulle hatt krav på. – Resultatet er et hån mot faglærte frisører med fire års utdanning bak seg, sier Ingunn Reistad Jacobsen, leder i Frisørenes Fagforening. Hun anbefaler sine medlemmer å stemme nei når lønnsoppgjøret går til uravstemning. – Etter oppgjøret vil en faglært frisør med ti års ansiennitet ha en garantert minstelønn så vidt i overkant av 250.000 kroner. Hvem kan leve av sånt? spør Reistad Jacobsen. – Meningsløs statistikk Et hovedspørsmål i dette oppgjøret var den lønnsstatistikken som er lagt til grunn for flere tidligere oppgjør, og som også ble lagt til grunn i år. – NHO mener denne statistikken viser at gjennomsnittslønna i bransjen er på snaut 317.000 kroner. Vi mener dette er langt over det reelle nivået fordi både eiere og avdelingsledere er tatt med i tallgrunnlaget. De hever dermed gjennomsnittsnivået, slik at statistikken blir helt meningsløs å legge til grunn i et lønnsoppgjør for de ansatte frisørene. – Den er ikke verd papiret den er skrevet på. Likevel ble den lagt til grunn, og dermed blir våre medlemmer snytt for det lavlønnstillegget de skulle hatt hvis vi legger garantert minstelønn til grunn, sier Reistad Jacobsen. Frisørenes Fagforening er organisert under Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. Seksjons- SKUFFET: Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO svarte ikke til frisørenes forventninger. leder Stein Guldbrandsen forstår at frisørene er frustrerte. – Vi har tidligere tatt opp at lønnsstatistikken har store mangler og feil. LO, og spesielt Jan Davidsen, har slåss for at den ikke skulle legges til grunn i år, men vi kom dessverre ikke i mål denne gangen. – Dermed fikk vi et resultat som jeg ikke er stolt av, sier Guldbrandsen. Ny og bedre statistikk Noe ble imidlertid oppnådd. Partene er enig om at det trengs en ny og bedre lønnsstatistikk for senere oppgjør, og dette er tatt med i protokollen for årets oppgjør. Partene er enig om at Statistisk sentralbyrå må trekkes inn i dette arbeidet. Stein Guldbrandsen har tro på at dette arbeidet vil føre til at en riktigere og mer rettferdig lønnsstatistikk kommer til å bli lagt til grunn i senere oppgjør. – Men det gir ikke våre frisørmedlemmer et bedre resultat nå, og jeg forstår at de er skuffet. Lønnsnivået deres er en av våre store utfordringer, og den utfordringen tar vi på alvor, sier han. Tekst: PER FLAKSTAD Undersøkelse om frisørlønn Fagforbundet vil på eget initiativ undersøke lønnsnivået til frisørene. – Benytt denne sjansen til å gjøre noe med lønna vår, oppfordrer nestleder Janne O. Fraas i Frisørenes Fagforening. Frisørene var svært misfornøyd med årets lønnsoppgjør, blant annet fordi NHOs lønnsstatistikk viser at de i gjennomsnitt har en timelønn på kroner 167,20. Dette er et nivå frisørene ikke kjenner seg igjen i. Derfor ønsker nå Fagforbundet å få sine egne tall på hva frisørene faktisk tjener. Ved å gå inn på www.frisorene.no kan du hente ut et svarskjema. Frisører som ikke er medlemmer av forbundet kan også svare.    PF Fagbladet 4/2008 > 29 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2008 fbseksjonSAM