Ingen konkurranse om vannet Stortingsflertallet har sikret at vann- og avløpsanleggene i Norge skal eies av det offentlige, det vil i hovedsak si kommunene. Tekst og foto: PER FLAKSTAD En utredning i regi av Nærings- og handelsdepartementet har konkludert med at VA-tjenester er en del av EUs tjenestedirektiv, og at en lov som sikrer offentlig eierskap vil være i strid med direktivet. Under stortingsdebatten om offentlige VA-anlegg ville Åge Starheim fra Frp vite hva miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mente om dette. – Jeg har veldig vondt for å tro at dette er i strid med noen EU-regulering. En rekke land vil ha liknende ordninger. Så lenge det ikke er konkurransevridende er det veldig vanskelig for meg å se hvordan en lov om offentlig eierskap skulle være i strid med tjenestedirektivet, svarte Solheim. – Viktig dag Med 59 mot 41 stemmer vedtok Stortinget at regjeringen skal legge fram en endring i det eksisterende lovver- ket som sikrer at vann- og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige. Unntakene er anlegg som i dag eies av ikke-kommersielle andelslag eller sameier. Disse skal kunne videreføre dagens eierorganisering. – Multinasjonale selskaper kan nå legge bort planene om å gjøre vann- og avløpssektoren i Norge til et forretningsområde, sa Tom Strømstad Olsen fra Arbeiderpartiet under debatten. – Dette er en viktig dag, og det er med stolthet jeg står på denne talerstolen og vet jeg tilhører et flertall som står bak dette vedtaket. – Her ser vi skillelinjene i norsk politikk. Uten det rødgrønne flertallet ville ikke et slikt vedtak vært mulig, sa Strømstad Olsen. – Vis oss at vi hadde rett Forslaget om å sikre offentlig eide VAanlegg kommer fra Sp-politikerne Trygve Slagsvold Vedum og Per Olaf Lundteigen. Noen dager før stortingsbehandlingen av forslaget innledet Lundteigen under Fagforbundets VA-konferanse. – Vi blir motarbeidet av sterke markedsliberalistiske krefter som forteller oss at kvaliteten vil bli dårligere når det offentlige har ansvaret, og at alt kommer til å bli bra bare private får slippe til. Gjør disse påstandene til skamme! Dere er dyktige fagfolk. Bruk kunnskapen deres til å gjøre en god jobb, og bruk fagautoriteten deres til å overbevise lokalpolitikerne om hvor viktig det er å vedlikeholde og utvikle VA-nettet. Ikke la dem slippe unna med å fri til befolkningen ved å sette ned de kommunale avgiftene slik at dere ikke får penger til å gjøre det arbeidet som er nødvendig, sa Senterparti-politikeren. – Da gir dere oss den ammunisjonen vi trenger for å gå videre med offentlig drift, sa Per Olaf Lundteigen. FIKK FLERTALL: Per Olaf Lundteigen 30 > Fagbladet 4/2008 fbaargang2008 fbseksjonSAM