HMS for renovatører Nå kan renovatører finne alt de trenger å vite om helse, miljø og sikkerhet (HMS) på nettsiden til Seksjon samferdsel og teknisk. Tekst og foto: PER FLAKSTAD mye av HMS-informasjonen generell, slik at den også kan brukes av andre. Tilbakemeldinger – Mange har HMS-systemer som fungerer godt, men dessverre finnes det også mange som har systemer med store mangler. Vår erfaring er at de HMS-systemene som ikke fungerer ofte har svikt i rutinene for tilbakemeldinger. Det hjelper ikke at de ansatte melder inn avvik hvis det ikke skjer noe med den informasjonen som kommer, og at det ikke resulterer i tiltak eller endringer for å unngå gjentakelser, mener faggruppa. Derfor mener de at systemene må gjøres så enkle som mulig. En avviksmelding må være oversiktelig, og så kan dette plottes inn i et system med beskrivelse av problemet, hva slags tiltak som kan avhjelpe det, hvem som er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres og en tidsfrist. Så enkelt kan et fungerende HMS-system være, og vanskeligere bør det heller ikke gjøres, mener faggruppa for renovasjon. • Les mer på www.fagforbundet.no/sst HMS PÅ NETTET: Faggruppa for renovatører er klar med et internettbasert HMS-hefte. Fra v: Terje Christiansen, Anita Aakvik, Harald Sundberg og Steinar Drægni. Alle skal ha et system og rutiner for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Men mange har et HMS-system som ikke fungerer så godt som det burde. Derfor har flere av Fagforbundets faggrupper laget egne HMS-hefter. Noen skal trykkes mens andre finnes på nettsiden til den seksjonen faggruppen tilhører. En gruppe som nå har fått sin egen nettbaserte HMS-informasjon er renovatørene. Omfattende, men lett å bruke – Vi har laget et ganske omfattende dokument, for vi ville at det som ble lagt ut skulle være ordentlig, sier Steinar Drægni, Anita Aakvik, Harald Sandberg og Terje Christiansen i faggruppa for renovatører. Samtidig er dokumentet oversiktelig oppdelt, slik at det skal være brukervennlig og lett å finne fram til akkurat den eller de opplysningene som trengs. Det har sine fordeler å lage et elektronisk HMS-dokument som ligger på seksjonens hjemmeside. Faggruppa har laget lenker til mange andre nyttige nettsteder, blant annet til lover og forskrifter, til lokale IA-avtaler og til Arbeidsdirektoratets nettside med en direktelink til en egen side med utgåtte forskrifter. Dermed er det lett å finne ut av hvilke regler som gjelder, og hvilke som ikke gjelder lenger. Ellers inneholder håndboka temaer som bruk av verneutstyr, varsling og avviksmeldinger, vernetjeneste, rutiner for å følge opp sykmeldte og et ganske stort kapittel om Akan-tjenesten. Selv om håndboka er laget spesielt med henblikk på renovatører, er Fagbladet 4/2008 > 31 fbaargang2008 fbseksjonSAM