OSS SIKKERHET: – Vi har heldigvis ikke hatt bruk for hjertestarteren siden vi fikk den for tre år siden. Men vi trener på den og annen livredning hver uke, forteller Brit Rossnes. God, gammel hall Hun har sikkert visst det i alle de 25 årene hun har arbeidet i Stavanger svømmehall. Men da svømmehallen skulle ha nytt tak og måtte holde stengt i sju måneder, kjente hun hvor hun hørte hjemme. – Du har jo hjertet en plass, sier Brit Rossnes, driftsoperatør og hallbestyrer de siste sju årene. Og et mer brennende hjerte kan en svømmehall knapt ønske seg. For Britt har stor omsorg for bassengene, kummene og de vanvittige vannmengdene. Til hverdags fylles hallen av lokale utøvere, kursdeltakere og vanlige badegjester. – Bare i løpet av ei helg er det omtrent 1500 badegjester her, forteller Brit. Og heldigvis for gjestene: Det er neppe mye som engasjerer hallbestyreren mer enn trygghet i vannet. Av åtte fast ansatte i badet har tre kompetanse som instruktører i livredning. Hit kommer alle kommunens ansatte som hvert år må ta nytt livredningskurs. De ansatte i Stavanger svømmehall står også for all oppdatering av alle ansatte ved de andre fire svømmeanleggene i kommunen. Brit syns det er flott at badet har et miljø med mange engasjerte ansatte og vikarer. – Her er mange som er aktive på forskjellige områ- der knyttet til jobben. Det er trivelig, utfordrende og lærerikt. En gang i uka har vi felles trening, og en gang i måneden har ansatte ved alle hallene felles trening her. – Da har vi det moro, men først og fremst holder vi ved like alt vi trenger for å redde liv. Det er viktig at alle, både faste og vikarer, skjønner at vi må jobbe med sikkerheten heile tida. Dette er ikke et sted vi bare skal være til stede. – Vi må trene jevnlig på bruk av hjertestarter og livredningsmetoder. Den dagen vi trenger det, må vi være trygge for å kunne bruke det vi har lært. Tekst: KARIN E. SVENDSEN > ARBEIDSGLEDE BRIT ROSSNES Hallbestyrer Stavanger kommune, Natur- og idrettsservice Jubilanter i vest Fagforbundet Rogaland markerte sine jubilanter på sitt årsmøte. Leder av foreningen, Hans Chr. Lundervold (t.v.), hadde gleden av å dele ut merke, diplom og blomster for mer enn 40 års medlemskap i LO til Johan Kåre Gjølme, Ole Jan Olsen og Inge Gullliksen. Ole Jan Olsen mottok også Fagforbundets gullnål etter å ha innehatt tillitsverv i forbundet i mer enn 20 år. Høytidelig markering Fagforbundet Nordlandssykehuset Vesterålen, avd. 200, avviklet et vellykket årsmøte der våre 40- og 25-årsjubilanter ble hedret med diplom, nål og blomster. Vi hadde tre 40-årsjubilanter: Berit Vatndal, Inger Marie Husby og Sigrunn Johannessen, og 25årsjubilantene Torgunn Hermansen og Laila Pettersen. 40-årsjubilantene Inger Marie Husby og Berit Vatndal er her avbildet med leder Gunvor Nervik i midten. Øvrige jubilanter møtte dessverre ikke, men har fått tilsendt diplom, nål og blomsterkort.    Tekst: Unni Roland Totninger på pensjonisttur Sist høst arrangerte Fagforbundet Østre Toten avd. 347 tur til Oslo der 96 pensjonister deltok. Sightseeing på Oslofjorden stod på programmet. Deretter gikk alle som ville opp til slottet for en omvisning, bl.a. fikk vi se utstil- lingen fra kongeparets 70-årsjubileum. Turen var meget vellykket, værgudene visste seg fra sine beste sider, og vi takker Østre Toten kommune for et bidrag på 10.000 kroner til turen.    Tekst: Anita Lajana Ødegård 56 > Fagbladet 4/2008 Foto: Håkon Vold fbaargang2008 fbseksjonSAM