Foto: Katrine Ree Holmøy M INNHOLD > Foto: Håkon Vold 8    TEMA: Dette fikser de ansatte 14    Minsket sykefraværet 16    TARIFF: Endelig lavlønnsgaranti 47    Kystskipper vant fotokonkurransen 48    FOTOREPORTASJEN: Flytende fantasi 54    Hjalp seg syke 62    Gå til lege i tide FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 46 Seksjonslederen 58 Debatt 60    KRONIKK: Vi kan snu spillet 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Ungdom, fisk og fotball 27–46    HELSE OG SOSIAL Ødelagt helse og økonomi Mange av heltene fra 11. september er rammet av lungesykdommer og kreft etter å ha blitt utsatt for giftige kjemikalier. Nesten halvparten mangler helseforsikring. De må også kjempe for å overleve økonomisk. 54 > Verdens beste Nøkkelen til et godt sykehjem er motiverte ansatte og aktive frivillige, mener ledelsen ved Øyane sykehjem i Stavanger. De ansatte her streber mot målet om å bli verdens beste sykehjem. Og pasientene trives. 34 > 2 > Fagbladet 5/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak E E L R K Ø M I J T fbaargang2008 fbseksjonHEL