Sikret minst 304.000 Uttelling for realkompetanse, 22.000 i generelt tillegg og to ekstra lønnstrinn gir medarbeidere med seks års teateransiennitet en årslønn på 304.000 kroner. Dermed er lavlønnsgarantien oppfylt. Norsk Teater- og orkesterforening og Fagfor- bundet er blitt enige om ny overenskomst som omfatter de fleste teatrene i landet. Alle med kurs og realkompetanse som er opparbeidet gjennom seks år innenfor teaterbransjen, flyttes til fagarbeiderrammen. Det gjelder ufaglærte med realkompetanse og seks, åtte og ti års ansiennitet i bransjen. Dette omfatter mange kvinnelige medarbeidere som nå får det generelle tillegget på 22.000 kroner, pluss to lønnstrinn opp til 6800 kroner. Et løft på over 28.000 kroner i hel stilling til blant annet påkledere, som nå får samme lønn som sceneteknikerne. STORVEIS: Etter mange søvnløse netter kunne forhandlingsleder Jan Davidsen endelig godta meklingsforslaget. Stillingsgrupper    Ny minstelønn fra 1. mai 2008 i KS-området Ansiennitet    0 år    4 år    8 år    10 år Stillinger uten særskilt krav til utdanning    223.700    (+6.600)    228.800    (+6.700)    243.800    (+7.000)    280.000    (+14.200) Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger    263.100 (+19.900)    265.100 (+16.800)    270.400 (+12.500)    306.000 (+25.000) Stillinger med krav om høyskoleutdanning    301.300 (+19.800)    304.800 (+17.200)    313.000 (+17.400)    343.000 (+22.600) Stillinger med krav om høyskole og ytterligere spesialutdanning    320.300 (+19.400)    324.100 (+18.200)    327.400 (+14.900)    362.000    (+24.700) Stillinger med krav om mastergrad    340.500 (+18.500)    354.700    (+11.900)    374.900    (+11.100)    402.000    (+21.200) krav til utdanning får hevet sin begynnerlønn med 6600 kroner til 223.700 kroner. Ansatte med ti års ansiennitet får et tillegg på 14.200 kroner, dvs. en minstelønn på 280.000 kroner. Fra 1. mai 2009 gis det et generelt tillegg på 3,1 prosent av den enkeltes grunnlønn. Fagarbeidere best ut i LO Fagarbeidere er lønnsvinnerne blant Fagforbundets medlemmer, med over 8 prosent i lønnstillegg ved dette oppgjøret. Begynnerlønnen for hjelpepleiere og fagarbeidere går opp med 19.900 kroner fra 1. mai i år. Med ti års ansiennitet er tillegget 25.000 kroner, og en minstelønn på 306.000 kroner. Fagarbeidere på tiårstrinnet får også et generelt tillegg neste år på 10.500 kroner. Minstelønn blir da 316.500. Til sammen får fagarbeidere med ti års ansiennitet økt sin minstelønn med 35.500 kroner ved oppgjøret i år og til neste år. LO Kommune fikk gjennomslag for at hovedtillitsvalgte med hel permisjon skal ha en årslønn på minst 320.000 kroner fra 1. mai i år. Prosent gir mest til høyest lønte LO Kommune krevde kronetillegg ved dette oppgjøret for å ivareta de lavlønte. KS holdt hardt på prosenttillegg for å beholde og rekruttere ansatte med lengst utdanning. Mens ufaglærte økte sin begynnerlønn med 6600 kroner i år (3 prosent), er ny begynnerlønn for lærere økt med 13.900 kroner (4,8 prosent), for adjunkter 25.100 kroner (8,1 prosent), og startlønnen for lektorer er hevet med 35.300 kroner (10,8 prosent). Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt – Vi har aldri vært tilhenger av prosenttillegg som gir mest til dem som har mest fra før. Selv om vi har fått justert minstelønn for viktige medlemsgrupper, er det ikke til å stikke under en stol at de med kort ansiennitet kommer relativt dårlig ut, sier Fagforbundets Jan Helge Gulbrandsen. Uttelling for kompetanse Fagforbundet er glad for at uttelling for real- og formalkompetanse er styrket i den nye tariffavtalen. Partene anbefaler at det skal gis et lønnstillegg på ca. 20.000 kroner for tilleggsutdanning av ett års varighet. – Dette kan tas av den lokale potten, eller tas utenfor rammen. Denne bestemmelsen gir en rettighet til uttelling uavhengig av lokale potter, presiserer Gulbrandsen. Lokal pott til kompetanse og likelønn Mot LO Kommunes ønske ble det en stor lokal pott i kommuneoppgjøret. Men forhandlerne greide å redusere potten fra to prosent til 1,6 prosent. De ble også enige om at den skal være knyttet til likelønn og kompetansehevende tiltak. I dette oppgjøret er også ubekvemstilleggene oppjustert. Lørdags- og søndagstillegget er hevet med 8 kroner fra 27 til 35 kroner per time. Også kvelds- og nattilleggene har økt. Resultatet fra uravstemningen skal leveres meklingsmannen 18. juni. Fagbladet 5/2008 > 17 fbaargang2008 fbseksjonHEL