AKTUELT Blått lys for Blålys Blålys, medlemsorganisasjonen for overgrepsofre, må legges ned. Organisasjonen har fått avslag på søknad om midler til drift fra Helse- og sosialdirektoratet. Søknaden ble avslått med begrunnelse at seksuelt misbruk ikke gir fysisk funksjonsnedsettelse. Dette på tross av at forskning viser at ofre for seksuelt misbruk har større risiko for å få fysiske sykdommer enn andre. – Dette betyr ikke bare at Blålys legges ned. Det betyr også at vi har et langt stykke igjen før seksuelle overgrep blir sett på som alvorlige nok, sier Renate Halseth, leder i Blålys.    KES – Ulike behov krever forskjellige løsninger Ansatte og tillitsvalgte i helsesektoren er svært fornøyd med kliniske fagstiger. Også kontoransatte prøver ut systemet. I de andre seksjonene ønsker styrene å jobbe etter andre systemer. Fagstigene er vurdert som så nyttige og vellykkede i helsesektoren at Fagforbundets landsmøte i 2005 vedtok å arbeide for å gi dette tilbudet til alle yrkesgrupper med utdanningsnivå med videregående skole. – I løpet av perioden har alle yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial fått tilbudet, sa seksjonsleder Kjellfrid Blakstad da alle seksjonsstyrene hadde fellesmøte i mai. Prøver ut i SKA I Seksjon kontor og administrasjon (SKA) ble betegnelsene justert og kontorfaglig vokabular kom på plass. Seksjonen tilbyr fagstiger på tre nivåer – videregående, høyskole og på universitetsnivå. Avventende i SKKO og SST – Vår seksjon er ikke pionerer på dette området, innrømmet leder Mette Henriksen Aas i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Seksjonen ville se resultatene fra de andre seksjonene, hvor mange ressurser det tar og hvilke konsekvenser det får for lønna. – Vi har jobbet med utdanningstilbud i samarbeid med arbeidsgivere. Kirketjenerskolen med sine tre moduler kobles mot tariffavtalen. Det samme skjer innenfor teaterområdet, sa Henriksen Aas. I Seksjon samferdsel og teknisk (SST) ble fagstigene lagt på is for et år siden. I motsetning til helseseksjonen består SST av mange forksjellige yrkesgrupper, og ifølge seksjonsleder Stein Guldbrandsen blir det et GODT VERKTØY: I helsesektoren er det lang tradisjon for fagstiger. Etter landsmøtets vedtak er tilbudet utvidet til flere yrkesgrupper. svært omfattende arbeid å etablere fagstiger for hvert enkelt yrke. Når dette ikke vil gi uttelling i form av økt lønn, mente styret at innsatsen ikke vil stå i forhold til resultatet. – Dette viser at vi gjorde et riktig grep da vi delte Fagforbundet inn i Det nære språket SHS i Rogaland arrangerer i slutten av september en to dagers konferanse for høgskolegrupper. Målgruppa er medlemmer og andre som arbeider med personer med demens, med en psykiatrisk fire seksjoner. Det er viktig at seksjonene får lov å legge opp arbeidet forskjellig for å dekke medlemmenes ulike behov, sa SSTstyremedlem Per Jarle Valvatne. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL og PER FLAKSTAD lidelse eller som har en utviklingshemning. Mer informasjon og påmeldingsblankett finner du på www.fagforbundet-rogaland.no Påmeldingsfristen er 10. september.    KES TilNMi Stavanger De fleste fylker sender et lag til norgesmesterskapet i helsefag. I slutten av mai hadde ti fylker kåret hvert sitt vinnerlag bestående av to elever. Her er resultatene: Oppland: Marte Evensen og Anette Kleven. Hordaland: Hege Gustavson og Charlotte Tveit. Rogaland: Charlotte Løvneseth og Hanna K. Martinsen. Sør-Trøndelag: Anne Marit Hegge og Marthe Storrø. Østfold: Sara Olsen og Karine Østensvig. Møre og Romsdal: Ragnhild Bjermeland og Sondre Silseth. Akershus: Cathinka Hagen og Vibeke Desirè Strandli. Buskerud: Veronica Tangen og Linn Kolsrud. Vestfold: Thomas Bakka og Anne G. Iversen. Telemark: Helene Wattenberg og Marthe Rugtvedt.    KES KreativOmsorg09 Hermann Albert, rådgiver i SHS, har allerede begynt forberedelsene til neste års KreativOmsorg-seminar. Det er lagt til Bergen 22. og 23. april. Han kan ikke si noe om innholdet på seminaret foreløpig. – Men jeg har fått mange gode tips og har allerede mange ideer til programmet, sier rådgiveren.    KES Fagbladet 5/2008 > 29 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2008 fbseksjonHEL