NYTT PÅ FAGBLADET.NO Vanskelige følelser Pleierne på Sikkerhetsavdelingen ved Sandviken i Bergen er trent til å beskytte seg selv, men også til å ta vare på pasienter som mister kontrollen. Kunsten er å unngå personskader og å redde pasientens selvbilde. Voksne som blir alvorlig syke, er ofte foreldre. God omsorg for pasi- Velg din seksjon og skriv inn søkeord Hjelpepleier enten innebærer da også å ta vel imot barna. På sentralsjukehuset i Førde får unge pårørende både leke og snakke når de er klar for det. Foreldrene får også hjelp til å ta vare på barna sine. Fagbladets kvalitetsarkiv Fagbladet skriver om kvalitet i offentlig sektor i hvert eneste nummer. Nå har vi lagt inn hundrevis av artikler i et arkiv på nettsida vår: fagbladet.no Velg din seksjon og søk på et tema eller en yrkesgruppe. Her er et lite utvalg – forhåpentligvis til inspirasjon i det lokale kvalitetsarbeidet. 30 > Fagbladet 5/2008 Foto: Bjørn Erik Larsen fbaargang2008 fbseksjonHEL