NYTT PÅ FAGBLADET.NO Miljøterapi Fysisk aktivitet er en betingelse for å holde systemet i form. På Såta bu- og servicesenter i Lindås er beboerne ute hver dag. Og de som kan, er på langtur en gang i uka. Også gamle mennesker har større glede av å snakke med mennesker enn å se dem rydde og vaske. På Ilen sykehjem i Trondheim bruker de Tannhelse Munnhulen må holdes ren og frisk også hos beboere på sykehjem. I Buskerud samar- beider tannpleierne med sykehjemmene for at beboerne får nødvendig hjelp til daglig tannstell. mye tid på samtaler om før og nå. Turnus og rutiner er endret av hensyn til beboernes behov. Klukstuen omsorgssenter i Hamar har i likhet med mange andre sykehjem innredet ei huskestue for reminisensarbeid. Beboerne har også deltatt i aktiviteter som maling og toving. Også ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen har de innført rutiner som sikrer at alle beboere har god munnhygiene. Helsetjenestene møter nye krav Fire kommuner i Hordaland har analysert framtidas kompetansebehov, og de ansatte har fått tilbud om videreutdanning. Kommunehelsetjenesten må være forberedt på å overta pasienter med økte hjelpebehov og mer komplisert sykdomsbilde. På Søbstad sykehjem i Trondheim har de opprettet en intermediær avdeling for å ta hånd om pasienter som skrives ut fra sykehuset, men som ennå ikke kan flytte hjem. Her er den medisinske kompetansen høy og utstyret avansert. Sex og andre aktiviteter Utviklingshemmede har krav på tjenester som er tilpasset deres individuelle behov. Billedkunstneren Solvejg Refslund oppfordrer tjenesteyterne til å gi plass for intuisjon og fantasi. Hennes metoder kan inspirere brukere på nesten alle funksjonsnivåer. Vernepleier Ann-Heidi Mathisen arbeider en-til-en sammen med en bruker. God tid, stabile forhold og godt humør gir ypperlig klima for læring. Og når personalet også er bevisst på konsekvent respons, er det duket for framskritt. Sex er viktig for de fleste mennesker – uansett kognitive evner. Fysioterapeut og sexolog Grethe Rønvik oppfordrer alle hjelpere til å snakke med brukerne om seksualitet. Et godt seksualliv er ingen selvfølge for noen av oss. Men for utviklingshemmede er det ekstra vanskelig å få til. I Vågå tar Magnhild Raastad imot brukere på gården. De plukker bær, arbeider ute eller på kjøkkenet. Frivilligsentralen på Vågåmo tar gladelig imot ferske bakverk. Fagbladet 5/2008 > 31 Foto: Thor Nielsen Foto: Eivind Senneset Foto: Karin E. Svendsen    Foto: Eivind Senneset fbaargang2008 fbseksjonHEL