hjem HJEMLIG: – Det er lettere å skape en hjemmekoselig atmosfære rundt middagen når vi spiser på avdelingen. Det var litt mange rundt bordet da alle spiste i kantina, mener Helge Gabrielsen (bak). stort kjøkken. Kjøkkenpersonalet parterer slakt, lager pålegg, tilbereder varmmat og baker brød til sykehjemmets egne beboere, ansatte og kafégjester i tillegg til at de tar imot bestillinger utenfra. Verdens beste Personalet ved Øyane sykehjem har som visjon å skape verdens beste sykehjem. Det betyr blant annet at det er pasientene som skal styre hverdagen og ikke de ansatte eller deres rutiner. – Før var det sånn at kveldsvakta hadde gjort en god jobb hvis alle pasientene var i seng før nattvakta kom på jobb, forteller ergoterapeut May Ingunn Helland. Hun syns det er helt meningsløst at gamle mennesker skal legge seg tidlig. – Vi må huske at dette er mennesker som stort sett ikke trenger mer enn fire timers søvn. Helland minnes også hvor mye tid personalet brukte på rent husarbeid. – Vi ryddet og vasket bort all hjem- lighet, sier hun. Oversykepleier Anne Irene Osmundsen, som har tatt videreutdanning innen brukermedvirkning, støtter kollegaen og mener brudd på rehabiliteringsavdelingen, har hun    rutiner styrker brukermedvirkning. bedre samholdet og øke den faglige kompetansen. Selv har han bak seg flere besøk på Lotta sygehjem i København, og mange av pleierne har hospitert der for å se hva de kan bringe med seg hjem. En annen inspirasjonskilde i endringsarbeidet er The Eden Alternative (se side 37). – Essensen i filosofien bak The Eden Alternative er at vi som pleiere skal bekjempe pasientenes opplevelse av ensomhet, hjelpeløshet og kjedsomhet, forteller Helge Gabrielsen. Han mener disse tre følelsene er mange eldre menneskers største lidelser, og at alle sykehjem kan redusere dem. – Alle kan gi rom for ikke-planlagte opplevelser og spontanitet. Et sykehjem med dyr og hyppig besøk av barn blir ikke kjedelig. I et åpent sykehjem er det også mindre rom for ensomhetsfølelsen. En attraktiv jobb Gabrielsen understreker at det som skaper trivsel for beboerne, også bidrar til å gjøre sykehjemmet til en bedre arbeidsplass for de ansatte. I tillegg til at Øyane har eget kjøkken, har de både fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør, fotpleier og frisør. Men også for dette sykehjemmet er det en utfordring å beholde og trekke til seg    > > ØYANE SYKEHJEM • Sykehjemmet, som ligger i Hundvåg bydel i Stavanger kommune, ble etablert i 1980. Det eies av en privat stiftelse utgått av husmorlagene på byøyene. • Kapasitet: 55 sengeplasser fordelt på seks avdelinger. En avdeling med åtte plasser er tilpasset personer med en demenssykdom. I tillegg kommer en rehabiliteringsavdeling med ti senger. 88 kvinner og 4 menn jobber her. • Siden 1998: Miljøfyrtårn • Siden 2003: Iso-sertifisert • I 2007 var Øyane sykehjem en av to vinnere av KLPs arbeids- miljøpris ikke tenkt å falle ned trappa en gang til. Et hyggelig måltid Beboerne fra alle seks avdelinger var tidligere samlet i den romslige kafeen under måltidene. – Men det er ikke lett å skape hygge med så mange mennesker, mener Gabrielsen. Så nå sitter pasienter og personalet sammen rundt ett eller to bord inne på hvert sitt kjøkken. Mindre forhold gjør det lettere å skape en intim og koselig atmosfære under måltidet. Men mat er mer enn selve måltidet. På Øyane har de derfor beholdt et – I stedet for å være opptatt av å dekke egne behov for å få tingene unna eller å få bekreftelse på at vi er flinke, må vi være bevisst på at pasientene lever sitt liv her. Vi må ha fokus på livet, og ikke på alt som ikke er gjort, sier Osmundsen. – Det er bare å skru litt på det her, supplerer Helge Gabrielsen med en finger til tinningen. Inspirasjonskilder Daglig leder ved Øyane sykehjem sier at han og de øvrige ansatte hele tida arbeider for å bedre arbeidsmiljøet, og at de stadig setter i verk nye tiltak for å Fagbladet 5/2008 > 35 fbaargang2008 fbseksjonHEL