KURS • Dagklasser    • Kveldsklasser    KURSTILBUD    • Fjernundervisning    • Nettforelesninger AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no/trondheim    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 OSLO KOMMUNE Utdanningsetaten Fagskolen i Oslo Videreutdanning eldreomsorg og psykisk helsearbeid Fagskolen i Oslo tilbyr videreutdanning 2 år på deltid innen helse- og sosialfag • Eldreomsorg • Psykisk helsearbeid Inntakskrav er autorisasjon eller 5 års relevant yrkeserfaring. Det er ingen studieavgift. Søknadsfrist 25. juni. Søkere med arbeidsforhold i Oslo kommune vil bli prioritert ved opptak. FAGSKOLEN I OSLO Trondheimsveien 48, 0560 Oslo. Tlf. 23 46 41 00/23 46 41 05 www.fagskolen.oslo.no Henvendelse: knut.ole.rosted@ude.oslo.kommune.no www.fagbladet.no Fagbladet 5/2008 > 39 fbaargang2008 fbseksjonHEL