40 > Fagbladet 5/2008 LENGTER HJEM I BLANT: Solveig Rustad på 99 vil av og til hjem, men hun er enig med Nina Simonsen om at hun har det godt her også. mer kos Mindre tvang Pleierne maser mindre, og pasientene er mindre stressa. Med gode kurs og økt kompetanse blir det mer tid til morsomme aktiviteter. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN – Vi maser mindre på pasientene nå enn vi gjorde før, forteller Nina Simonsen, spesialhjelpepleier, tillitsvalgt og gruppeleder for en av to demensenheter på Vestby sykehjem. Siden 2006 har hele 72 ansatte ved sykehjemmet og 12 i hjemmetjenesten gjennomført studiesirkelen Tvang – helst ikke. Felles kunnskap Mens pleierne tidligere gjerne ville få ting unna, har de nå utviklet en felles forståelse for at ikke alt er like viktig. – Vi som arbeider med demente, vet jo at ikke alt går etter planen, sier Hanne Braastad Rygg, spesialhjelpepleier, verneombud og gruppeleder på den andre demensenheten. – Om vi ikke får dusjet pasienten akkurat i dag, er ikke det så farlig. Det gjør heller ikke noe om en pasient ikke har lyst på mat under et måltid. Vi kan komme tilbake med mat litt seinere, legger hun til. Ikke nederlag – Vi er også blitt flinkere til å snakke sammen og å reflektere over ulike episoder, mener Nina Simonsen. – Og ikke minst: Det er ikke lenger noe nederlag for meg om jeg ikke takler en pasient i en bestemt situasjon. Jeg kan be en kollega overta i stedet for at jeg skal plage pasienten unødig, sier hun. – Alle opplever jo av og til en fastlåst situasjon. Og da kan den beste løsningen være å trekke seg unna, supplerer Hanne Braastad Rygg. Lange kvelder Det var Nina Simonsen, som også er leder for Fagforbundet Seksjon helse og sosial i Vestby, som tok initiativ til å kjøre kurset Tvang – helst ikke for de ansatte. Forbundet dekker kursutgiftene for sine medlemmer. Seksjonslederen har, med god hjelp av verneombudet og med støtte fra resultatområdeleder (styrer) og avdelingsledere ved sykehjemmet, heile tida vært primus motor i dette gedigne kompetanseløftet. fbaargang2008 fbseksjonHEL