Det er blitt mange livlige diskusjoner og lange kvelder på henne. – Flere av gruppene har bedt meg være til stede hver kveld. Det har jeg ikke alltid hatt tid til. Men når jeg har vært innom ei ny gruppe, har jeg alltid lært noe nytt. For alle har forskjellige erfaringer, sier hun. Bedre løsninger – Det viktigste med slike kurs er at vi lettere finner gode løsninger med > > TVANG Det er vanlig å regne med fem hovedformer for tvang: • Fysisk tvang. Pasienten blir for eksempel holdt fast, plassert eller dyttet mot sin vilje. • Mekanisk tvang. Personalet eller andre bruker belter, hansker, reimer, tvangstrøyer eller annet for å holde pasienten på plass. • Isolering. Pasienten blir holdt inne- sperret uten mulighet til å komme seg ut. • Tvangsmedisinering. • Psykisk tvang. Pasienten blir utsatt for trussel om tvang, verbalt eller på annen måte. Økonomisk tvang regnes også som en form for psykisk tvang. Kilde: Røkke-utvalget, 1994/Stein Husebø Fagbladet 5/2008 > 41 fbaargang2008 fbseksjonHEL