«Jeg slipper ikke taket i fotballen.» JOBBLIV fbaargang2008 fbseksjonHEL