SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Ulovlig gravåpning Arbeidstilsynet har slått fast at det er brudd på arbeidsmiljøloven når arbeidere kommer i kontakt med bare delvis nedbrutte lik. 29> www.fagbladet.no Ineressert i hva andre gjør innen ditt fagområde? Fagbladet har laget et nettarkiv om spennende kvalitetsarbeid innenfor mange yrkesgrupper. 30> Samisk i fokus I Nesseby satses det på samisk, og målet er at alle i kommunen skal beherske samisk. Og i barnehagene lærer barna også om samisk kultur. 35> Medlemmer vinner fram Godt ungdoms- arbeid Rundt om i norske kommuner gjøres det mye godt ungdomsarbeid. Nå har Barne- og likestillingsdepartementet gitt ut et hefte som viser hva som kan skape gode oppvekstvilkår. Her står det beskrevet alt fra mopedverksted for gutter i Kragerø til ungdomshus i Alta. Barn og ungdom har selv vært viktige pådrivere i mange av tiltakene. Lokale oppvekstmiljøer er aktivisert i samarbeid med kommunens fagfolk, foreldre og frivillige krefter. Deltakelse, medvirkning og mestring er felles for tiltakene. Gode eksempler Alta: Når ungdomshuset sprenger alle grenser – samarbeid med Paul McCartney-skolen i Liverpool. Høyanger: Ungdomshus som sentrum for sjøldrevne aktiviteter. Karmøy: Utvikling av oppvekstmiljøet ved hjelp av Open Spacemetoden. Kristiansund: Det er ikke din skyld – gruppe for ungdom med foreldre/pårørende som er ruseller spilleavhengige. Røros: LAN-parties...er ittno som kjæm tå sæ sjøl. Vågan: Klubb Z – fra fritidsklubb i krise til klubb i vekst. Ål: Hva gir en til barn og unge som har det meste? Svar: Innflytelse. IVR Det kan lønne seg å kjøre saken for forliksrådet. Det vet barnehageassistent Tonje Olaussen Iversen. Nesten 19.000 kroner må tidligere arbeidsgiver betale henne tilbake. Bakgrunnen for forliksklagen Fagforbundet har skrevet til Oslo forliksråd, er krav på sykelønn og tilbakebetaling av for mye skatt. Saken går helt tilbake til desember 2005. – Ved gjennomgang av selvangivelsen for 2005, viste det seg at arbeidsgiver har innberettet halv skatt for desember, men trukket full skatt. Videre har arbeidsgiver fått refundert sykelønn for juli 2007, men ikke utbetalt denne til Iversen, forteller rådgiver ved kompetansesenteret i Oslo, Anne Kathrine Ellila. Iversens tillitsvalgte prøvde å komme i kontakt med eier av den private barnehagen der hun jobbet, uten å lykkes. Medlemmer viser arbeidsgiver Iversen var sykmeldt en lengre periode i 2006. For juli 2006 fikk hun ingen sykelønn, selv om trygdeetaten refunderte denne til arbeidsgiver. – Jeg mistet helt lysten til å jobbe etter det jeg opplevde under tidligere arbeidsgiver. I dag jobber jeg som barnehageassistent i en annen barnehage under ordnede SPENT STEMNING: Barnehageassistent Tonje Olaussen Iversen sammen med rådgiver Anna Kathrine Ellila ved Kompetansesenteret i Oslo – minutter før saken skal opp i forliksrådet. forhold, og alt er slik det skal være. Jeg slipper å ha vondt i magen for å gå på jobb, sier Iversen. – Ved å bringe saker inn for forliksrådet, viser medlemmene at arbeidsgiver ikke kan gjøre som de vil, sier Ellila. Nå er saken rettskraftig. Eier av barnehagen har ikke betalt det hun ble dømt til å betale, så saken er sendt namsmannen. Jeg syns det er betenkelig at vedkommende har startet ny barnehage i Bærum, sier Ellila. Pass på tidsfristen Da Iversen i sin tid merket at hun ikke fikk utbetalt det hun hadde krav på, varslet hun Fagforbundet Søndre Nordstrand. Her hadde de tillitsvalgte etter hvert fått så mange bekymringsmeldinger fra de ansatte om forhold i barnehagen at administrasjonen ble varslet. Disse kom på tilsyn og stengte barnehagen. – Det er viktig å ta kontakt med tillitsvalgt med en gang en oppdager at lønna ikke kommer som den skal. Det skjer dessverre at noen venter for lenge med å sende saken inn. Lønnsgarantifondet kan også være en vei å gå, men her er fristene knappe. Så vær rask, ta kontakt med tillitsvalgte og pass på at de følger opp saken, råder Ellila, som understreker at man her som ellers alltid først skal ta saken opp med egen leder. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL Fagbladet 5/2008 > 27 fbaargang2008 fbseksjonKIR