AKTUELT Fotosamling blir allemannseie MATKØ: Håndkolorert lysbilde av Wilse, som viser barn i Christiania som henter mat. Det antas at bildet er tatt ved Torggata i Christiania, der Dampkjøkkenet lå. Fotografen, Anders Beer Wilse (1865–1949), blir regnet som en av Norges viktigste fotografer, mye fordi hans unike bilder skildrer moderniseringen av Norge. Lovbrudd når plastgraver åpnes Én av ti kommuner innrømmer brudd på arbeidsmiljøloven når plastgraver åpnes. Slike graver utsetter kirkegårdsarbeiderne for store påkjenninger. Et stort antall døde ble fra 1950tallet til 1975 svøpt i plast. Men når slike graver er blitt åpnet for gjenbruk, har det vist seg at plastfolien har hindret en normal nedbrytning av kroppen, skriver Aftenposten. Kirkegårdsarbeidere har på grunn av dette blitt påført arbeidsoppgaver som bryter med både skrevne og uskrevne regler. Ifølge en undersøkelse fra Kirkelig arbeids- og interesseorganisasjon (KA), er det blitt flyttet på ikke-nedbrutte lik i 12 prosent av de kommunene som har påvist plastgraver. Dette er blitt gjort for å få plass til en ny kiste oppå. Det er brudd på arbeidsmiljøloven når arbeider kommer i kontakt med delvis nedbrutte lik, eller når det er fare for at de gjør det, ifølge arbeidstilsynet . – Du venner deg aldri til det som kan møte deg i en plastgrav. Det er ikke noe direkte pent syn, og lukten slår mot oss, sier kirkegårdsarbeider Atle Bech ved Elverum kirkegård til Aftenposten. IVR Nesten fire millioner fotografier fra 1880 frem til i dag, flere tusen eksemplarer av fototeknisk utstyr, blant annet serier med Leicakameraer, og filmmateriale fra mer enn 200 dokumentarfilmer kan oppleves på Teknisk Museum. Dette var samleren Arne Knudsens livslange prosjekt. Sparebankstiftelsen DnB NOR har kjøpt fotosamlingen for 75 millioner kroner. Det har de gjort fordi den viser utviklingen av Norge fra 1880årene og fram til nå – den dokumentariske verdien er enorm. For at flest mulig skal få glede og nytte av samlingen, har Sparebankstiftelsen deponert den hos Teknisk museum for minimum 50 år fremover. Fotografiene dokumenterer norsk historie, og motivene er både fra betydningsfulle begivenheter, hverdagslivet og byggingen av industrien i Norge. Det var en forutsetning for salget at samlingen forblir samlet, at den gjøres tilgjengelig og at den blir Skolebibliotekblomsten Skolebibliotekblomsten for april går til Marit Helle. Hun er kjent over hele landet som en ildsjel når det gjelder skolebibliotek. Hun har jobbet for skolebibliotek i nærmere 40år. I mai gikk blomsten til Unni Aas ved Løkenåsen skole i Lørenskog. Hun har jobbet med og for skolebibliotek i mange år. Hun har også sittet som styremedlem i Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for skolebibliotek. Kampanjen SkolebibliotekLøftet vil i løpet av 2008 dele ut en skolebibliotekblomst hver måned til et bibliotek eller en person som har gjort en særskilt innsats for skolebibliotek. IVR godt ivaretatt for framtida. Arne Knudsen syklet som 13åring til Tyskland for å kjøpe sitt første kamera, et Zeiss Ikonta. Deretter var han ustoppelig. Så sterk var hans interesse for fotografiet som kommunikasjonsmedium at han etter hvert begynte å kjøpe inn andres samlinger. Derfor kan han nå overlevere en unik samling med bilder og gjenstander fra 1880 til i dag. Ut fra gjenstandene og fotomaterialet kan man lese historiene om fototeknisk utvikling, fotografiets utvikling og mange historier om begivenheter i Norge og verden. Her finnes blant annet fascinerende små spionkameraer som Stasi brukte i sin etterretning og knapphullskamera som ble brukt som skjult kamera. Mange av bildene er tatt med gamle kameraer fra samlingen. IVR KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 Dagklasser • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Kosthold og livsstil • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 5/2008 > 29 Illustrasjonsfoto: Titti Brun fbaargang2008 fbseksjonKIR