NYTT PÅ FAGBLADET.NO Bibliotek som læringssenter Bokuke og akutt-avlastning for lærerne. Mediatek og skrivekurs. Sjakk og pratekurs. På Stovner skolebibliotek har de også WWHOOW, som gir en oversikt over tegneseriene de har på skolen. Bibliotek kan være så Reggio Første gang vi skrev om Reggio Emiliametoden var i 2003. Vi fulgte opp med en artikkel om den pedagogiske metoden fra Notodden, der dokumentasjon av barna og deres arbeid er et viktig stikkord. Les også om mannebein i dameland, yoga i barnehagen, og Krever ungdomslov Kulturkafeen på Søndre Holmlia aktivitetssenter er porten inn til leksehjelp, dans, musikk og forming. Her er det medieverksted og noen å spille kort med. Men det er ingen selvfølge at barn og unge får muligheten til å utvikle sine mye. Fagbladet skriver både om biblioteket på Stovner, bokbussen, om elektroniske bøker og fisker i de nye koreanske bibliotekene. Eller vil du lese litt om filosofi på timeplanen? om skal–skal ikke-metoden der både voksne, unge og barn dyktiggjøres i å ta gode valg. I Lyngdal hadde de en storsamling av mannlige oppdragere; der fedre, bestefedre og onkler ble invitert. Mødre fikk være med bare i følge med menn. Kompetanse på kirkegården Fagforbundet og Kirkelig arbeids- og interesseorganisasjon (KA) laget et skjema for kartlegging av kompetansen blant gravferdsansatte. De har stor realkompetanse fra sikring av graver, trøsting av sørgende – til salg av traktorer. Nå skal de ansatte og sjefer bevisstgjøres om ressurser og kunnskaper som fins. Eller kanskje du heller vil lese om mangfold på gravplassene? Eller om ansatte som jobber for én kirke, men har to sjefer? talenter. Fagforbundet har gått i bresjen for å skaffe ungdommer en lov som sikrer likeverdig tilbud til meningsfull fritid. Les også om håndboka i minoritetsarbeid blant unge, eller om ungetat i Kristiansand. Notodden Fagbladet 5/2008 > 31 Foto: Titti Brun Foto: Erik M. Sundt Foto: Titti Brun    Foto: Titti Brun fbaargang2008 fbseksjonKIR