> SKAL–SKAL IKKE • Et verdiskapningsprogram initiert av Kunnskapsdepartementet • Barnehagene i Valdres har fått være med på dette prosjektet på bakgrunn av den felles utarbeidede rammeplanen «Kvalitet på Valdresvis». • Gjennom Skal–skal ikke er Valdresbarnehagene sikret mentor i tre år. • Helse, identitetsfølelse, natur, kosthold, mestring og utfordring er viktige stikkord for utviklingen i barnehagene i Valdres. kommunal barnehage og får benytte det kommunale bassenget gratis, sier Hansebakken. Hvert å lager de ansatte Sydentur for barna. Da har barna med kofferter med badetøy, håndklær, solbriller, campingstoler og solhatter. VANNFLASKE: Mye moro i en gammel flaske. Martin B. Strøm, Hans-Ole Grimsrud, Lars Bertelrud Lybekk og Carina Rustebakke, Henning Andreas Brunstad og Michael Allergoth. – Vi fyrer godt opp i barnehagen, fyller plastbåter med vann og serverer barna paraplydrinker og is med kjeks. De som vil, får bade i snøen. Når julen nærmer seg, er det tid for julefrokosten foreldre og besteforeldre inviteres til. – Denne går det gjetord om. Vi lager julepølse, sylte, rull, julekake, kjøttkaker og -pudding sammen med barna, sier Hansebakken. Avslutter med tur til øde øy I Begnadalen skal dette barnehageåret avsluttes med overnatting i lavvo for førskolegruppa. De skal til en «øde» øy med mobil lavvo og to kanoer. – Ingen foreldre. Bare noen ansatte og barna. De gleder seg veldig, forteller Hansebakken. For at foreldrene skal få se alt ungene er med på, henger de opp bilder på veggene i gangen. De har laget plansjer med bilder fra de forskjellige aktivitetene som barna har vært med på. – Dessuten lager vi nå en film om hva som har skjedd gjennom året som foreldrene skal få se, sier Hansebakken. I Begnadalen barnehage har de en gammel sinkbalje som de har med seg på turogsomdelagerbåli.Denerlettå tenne opp i, lett å ta med og ha søppelet oppi. Dessuten lager de ikke sår i naturen. Positiv gjeng – Vi har et utrolig positivt kollegium, forteller Hansebakken. Hun er i gang med en videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid. For at hun skal klare å gjennomføre det, forutsetter det at kollegene er med. – De involveres ved at ideer skal settes ut i livet i barnehagen. Vil ikke medarbeiderne være med på å tenke nytt, blir det vanskelig å trumfe gjennom. Er vi flere om ting, er det lettere å sette det ut i praksis. Barnehagen har hatt utviklingsarbeid tidligere også, og personalet er sporty og tar en utfordring på strak arm. – Det handler om hele tiden å strekke seg litt lenger for å nå nye mål. Samarbeid er styrke Alle de 25 barnehagene i Valdres samarbeider om «Kvalitet på Valdresvis». Tanken bak er å utvikle og bevisstgjøre seg på å møte barns og voksnes forventninger. – Sammen er vi mannsterke. Vi får større faglig tyngde og det er lettere å få prosjektmidler, forteller styrer i Begnadalen barnehage, Margaret Hope. Det var på et styrernettverksmøte at ideen om et eget Valdres-prosjekt ble foreslått, og slik ble det. De søkte om å få være med som et «Skal–skal ikke»prosjekt, et verdiskapningsprosjekt initiert av Kunnskapsdepartementet. Aktive barn i naturen er merkevare for barnehagene i Valdres. Mer aktivitet, større variasjon, sunn mat og helse. – Mottoet er: Det vi gjør inne, kan gjøres like bra ute. Vi får fornøyde, blide, friske og glade barn som gleder seg til hver dag i barnehagen, forteller Hope. – Jeg føler at vi har blitt flinkere til å imøtekomme forventninger. Barnets perspektiv på kvalitet er ikke nødvendigvis er det samme som foreldrenes. Vi har blitt mer lydhøre til det barna faktisk forteller, sier pedagogisk leder i Begnadalen barnehage, Trine Hansebakken. Barnas fortellinger gjør at personalgruppas holdninger blir berørt og de får et annet syn på barnet og på barndommen. Høster av hverandre Foreldre får gjennom foreldremøtet på høsten være med på å utarbeide årsplan, og erfaringen viser at gjennom medvirkning skapes eierforhold. – Dessuten er hele personalgruppa med på å planlegge, slik at alles ideer blir ivaretatt, sier Hansebakken – Vi høster av hverandres erfaringer gjennom vårt «Gjort, lært, lurt». Vi har laget en tre-på-topp-liste fra alle barnehagene som vi deler med hverandre. 34 > Fagbladet 5/2008 fbaargang2008 fbseksjonKIR