SEKSJONSLEDER Suppleringsvalg i SKKO Seksjonsstyret i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) foretok suppleringsvalg i sitt møte 15. mai. Styret har, etter forslag fra SKKO i fylkene, utvidet vararepresentantlista med fire personer. Seksjonsstyret består nå av: Leder Mette Henriksen Aas, bibliotekar, Vestfold. Nestleder Grete J. Thomassen, barne- og ungdomsarbeider, Finnmark. Styremedlemmer Frode Lagset, teolog, Oslo, Ragnhild Svartbekk, barnepleier, Oppland, Knut A. Johansen, sosial- og barneverntjenesten, Sogn og Fjordane. Varamedlemmer Steinar Molvik, idretts- og fritidsleder, Nordland, May Britt Sunndal, barne- og ungdomsarbeider, Buskerud, Tor Dale, miljøarbeider, Telemark, Eldbjørg Tvergrov, kirketjener/menighetssekretær, Møre og Romsdal, Anne Grete Reinertsen, elevassistent, Vest-Agder, Trygve Eliassen, bibliotekar, Sør-Trøndelag, Knut Jørgen Kvilshaugvik, miljøarbeider, Hordaland.    IVR Mangfoldig ungdomskonferanse Ungdom & Fritid, Trondheim kommune og Fagforbundet inviterer 15. og 16. september ansatte i fritidsklubber og ungdomshus til konferanse. Tema for konferansen er at ungdom er mangfoldige – og skal ha lov til å være det. En rekke fagpersoner, politikere og foredragsholdere skal være med og bidra til at klubb og ungdom settes på dagsorden. Meld deg på konferansen på www.ungogfri.no innen 20. juni.    IVR Utvidede åpningstider Vekslende arbeidstid og flere aleneforeldre gjør at behovet for fleksible åpningstider i barnehagen øker. Barnehagen skal være et pedagogisk- og et omsorgstilbud. Dermed kan det komme en diskusjon om hva som er reell barnehage i barnehagelovens forstand og ikke bare et omsorgstilbud med andre regler for kvalitet. Fagforbundet vil overvåke utviklingen når det gjelder utvidelse av Ønsker politiattest Kravene om politiattester for personer som skal arbeide med barn og unge er innført særskilt på hvert enkelt område over tid, og kravene varierer i sin utforming. Felles for kravene er at de kun omfatter overtredelser knyttet til seksuelle overgrep mot mindreårige, sier Siri Bøgh, rådgiver i SHS. – Fagforbundet støtter i en høringsuttalelse regjeringens forslag om at kravene samordnes. Vi støtter også forslaget om at åpningstid og spesielt hvor det startes døgnåpne barnehager. Det skal være full bemanning som tilfredsstiller barnehageloven og forskriftenes bestemmelser. Det er i dag ca. 71.000 ansatte i barnehagene, og det mangler 4000 førskolelærere for å fylle barnehagelovens krav til kompetanse. Full bemanning kveld og natt vil svekke kvaliteten i barnehagen, mener forbundet. IVR siktelser eller dommer for overtredelser i forhold til blant annet bruk av barnepornografi inkluderes i kravene til å få en politiattest. Regjeringen ønsker å utvide kravet om politiattest til også å gjelde for å forhindre «alvorlig skadelig innflytelse», og ikke bare overgrep mot mindreårige. – Vi mener dette er en noe annen problemstilling, og at den krever grundigere utredning, sier Bøgh. KES Den som venter... ... på noe godt, venter ei forgjeves. Et gammelt og velbrukt ordtak. Jeg sier gammelt, for det må det jo være. Ingen som har sett eller hørt hva som har foregått i flyktningpolitikken i Norge den siste tida, kunne kommet opp med et slikt ordtak. I Fagforbundet har vi noen medlemmer som venter – i årevis. Flere av dem er fratatt retten til å jobbe mens de venter. De venter på at det skal bli trygt å vende tilbake til hjemlandet, eller de venter på å få bli. Noen venter forgjeves. Selv kan jeg ikke huske å ha ventet i flere år på noe som helst. Med det mener jeg venting som hovedbeskjeftigelse, uten noe særlig annet å gjøre. Sånn venting som for de fleste bare forekommer i små drypp, på legekontoret, når du venter på grønt lys eller står bakerst i køen på butikken og de bare har én kasse åpen. Kort sagt, når du venter på noe der ventetida avhenger av andre enn deg selv, og det Kanskje banker politiet på døra i morgen og sier at jeg må dra, kanskje ikke. ikke er stort annet å gjøre mens du venter. Du er bundet for et øyeblikk. Så blir du kanskje forbanna over å måtte sitte tre kvarter utenfor legekontoret, uvirksom, og vente. Jeg undres, hvordan er det da å vente slik i årevis? Å stå opp om morgenen, la meg se, hva skal jeg gjøre i dag? Jo, vente. Har ikke lov til å være i arbeid. Samme som i går og dagen før og uka og måneden før der igjen. Men hvor lenge skal jeg vente, da? Vet ikke. Ett år, kanskje to, kanskje tre. Kanskje banker politiet på døra i morgen og sier at jeg må dra, kanskje ikke. Ikke misforstå meg, jeg synes det kan være greit med en tvungen time-out nå og da, en liten pause fra livet ellers. Å bli tvunget til å ta pause fra livet i flere år, derimot, er det ingen som har godt av uansett hvor i verden de kommer fra. Det er faktisk helt uakseptabelt. Jeg foreslår at vi gir arbeidstillatelse til de som venter, og som ikke kan returneres fordi det er for farlig. 38 > Fagbladet 5/2008 METTE HENRIKSEN AAS fbaargang2008 fbseksjonKIR