PiRion – kulturavis for barnehagar og skular FRI Distribuert med Fagbladet med maske Aud Sigrid Flesland sine tips til teater: Eventyr er godt eigna til dramatisering. Klassikarar som Raudhette, Dei tre bukkane Bruse og andre snille eventyr passar godt for dei små. Dei er korte og har mykje dramatikk. Det passar fint for små ungar som ikkje greier å halde fokus så lenge. nr. 4 2008 © Astrid Eidhammar Hjelmeland fbaargang2008 fbseksjonKIR