> Bokbåten har seilt rundt siden 1959 og er nesten enestående i verden. Båten er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Den drar på turne i de tre fylkene tre uker hver vår og høst. På hvert av de 50 anløpsstedene legges det igjen en utlånspakke på flere hundre bøker. Kontaktpersonene kan være en leserring, butikken eller en privatperson. Båten samarbeider med «Den kulturelle skolesekken» og tilbyr en kulturopplevelse i hver havn. I motsetning til fastlandsutlånet, øker bokbåtutlånet i alle tre fylkene. Barn og eldre låner mest, og antall skolebesøk øker. 44 > Fagbladet 5/2008 Bokbåten Epos er et seilende bevis på at demokratiet av og til virker. Hvert år må den kjempe for å holde seg flytende gjennom politiske budsjettstormer. Også i år fikk aksjoner innerst i fjorder og ytterst på øyer fylkespolitikerne til å fortsette seilasen. Flytende fantasi FOTOREPORTASJEN Foto: GREG RØDLAND BUICK Tekst: TITTI BRUN fbaargang2008 fbseksjonKIR