Fikk et hjul innafor 28 > Fagbladet 5/2008 – Fauske kommune... – Jeg skal sette deg opp på planavdelingen. Tekst: VEGARD VELLE Foto: THOR-WIGGO SKILLE Håvard Bendiksen sitter på en av serviceøyene på servicetorget i Fauske kommune. Han besvarer mannsstemmen i den andre enden av telefonsamtalen rolig, vennlig og nøyaktig. Foran pulten ser han ut som en hvilken som helst annen servicemedarbeider. Bendiksen er likevel ikke som alle andre. Han sitter på en rullestol, mens kollegene sitter på en normal stol. – Jeg ser ikke først og fremst på meg selv som funksjonshemmet. Det aller meste ligger i hodet ditt. Så det du tror du kan, får du til. Avslag på avslag – Jeg er glad for å kunne si til venner at jeg har en jobb å gå til, innrømmer Håvard Bendiksen. Ofte blir personer med nedsatt funksjonsevne sittende fast hjemme. De ender lett opp i en ond sirkel. At mange arbeidsgivere har fordommer mot folk med funksjonshemming, er en kjent sak. Etter å ha mottatt avslag på avslag, er det ikke sjelden at arbeidssøkeren gir opp og går inn for et liv på trygd. – Arbeidsplasser som har en mulighet til å ta inn folk med nedsatt funk- sjonsevne, bør gjøre det. Folk bør vurderes ut fra hva de kan, ikke ut fra om de sitter på hjul eller ikke, mener Line Kristiansen, enhetsleder ved servicekontoret i Fauske. Åpne dører Fauske kommune har ikke den ellers så tradisjonelle sperringen mot å ansette folk med nedsatt funksjonsevne. Hvert år forsøker kommunen å knytte til seg to sommervikarer med nedsatt funksjonsevne. Fungerende biblioteksjef har cerebral parese. Internposten i kommunen leveres av to karer med downs syndrom. De tømmer også papiravfallet. På grunn av tilretteleggingen for funksjonshemmede har Råd for funk- fbaargang2008 fbseksjonKON