NYTT PÅ FAGBLADET.NO Ekstraservice – det er Larvik det Larvik er Norges beste servicekommune, ifølge Forbrukerrapporten. Hva er det kommunen gjør for å skåre på topp i service? Noen stikkord: Brukeren har krav på svar innen 24 timer. Kompensasjon dersom kommunen ikke følger opp forhåndslovet service. ISO-sertifisering. Internrevisorer går gjennom kollegers tjenesteytelser. Larvik har satt nyregranskning, brukergarantier og hurtig service i system. Sekretærer ikke lenger ensomme svaler I Moss kommune har de merkantilt ansatte gjort noe med sin faglige ensomhet. De har fått en felles møte- plass hvor de diskuterer faglige utfordringer og løsninger. Det faglige nettverket gjør at Varslerombudet Kvinnherad ble landets første kommune med et varslerombud. Erkjennelsen brer seg om at varsleren ikke er en kranglefant eller en sabotør, men en person med profesjonell holdning. Ombudet skal sikre at ansatte kan varsle om kritikkverdige sider ved virksomheten, ikke bare ulovlige forhold, men også uetisk praksis. Varslerombudet følger prinsippet om at du aldri kan være forsiktig nok. Når en varsler snakker, tas saken videre med løfte om full diskresjon. sekretærene ikke lenger trenger å motta annenhånds informasjon om nye rutiner og regler fra sine ledere. De merkantilt ansatte får et viktig samlingssted, kommunen sparer penger på dyre, eksterne kurs. Slutt på dyre dataprogrammer Kongsberg kommune satser på det nyeste nye innen informasjonsteknologi; fri programvare. Deres nye kontorprogram er verken Microsoft Office eller Lotus, men Open Office. Sterke krefter står bak spredningen av den nye programvaren, som om noen få år kan erstatte Windows, Internet Explorer og Microsoft Office. To viktige årsaker ligger bak: Programmets oppbygging er ikke hemmelig, og de dyre lisensavgiftene forsvinner. IA-suksessen Holmestrand kommune har mottatt priser for sin IA-jobbing. Sykefraværet har gått dramatisk ned, og flere uføretrygdete er tilbake i jobb. IA-arbeidet har ført til en dyptgående kulturendring i organisasjonen. Kommunen tar i bruk originale virkemidler, som begeistringsdag og begeistringsombud, kurs i arbeidsglede og coaching av ledere for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Fagbladet 5/2008 > 31 Illustrasjonsfoto: Ketil Born/Samfoto Foto: Anbjørn Høivik Foto: Sidsel Valum    Foto: Vegard Velle    Foto: Svein André Svendsen fbaargang2008 fbseksjonKON