SEKSJONSLEDER Femårsjubileum Tirsdag 17. juni kan Fagforbundet feire femårsdag. Seksjon kontor og administrasjon (SKA) utfordrer alle lokale seksjoner til å markere dagen. Vi har allerede hørt at noen er i gang med å planlegge kake eller arbeidsplassbesøk hos uorganiserte osv. Vi håper flere hiver seg på denne muligheten til å aktivisere byggesaker i alle SNR-kommunene. Interesserte som ønsker forslaget tilsendt, kan ta kontakt med kari.granlund@fagforbundet.no FH Fremdeles svakheter ved Iplos Innføringen av Iplos (register med data som på en standardisert måte beskriver bistandsbehovet til de som søker om eller mottar kommunale pleie- og omsorgstjenester) er evaluert, og Helsedirektoratet må igjen innrømme at systemet har svakheter. Fagforbundet og flere brukerorganisasjoner har siden før innføringen av Iplos protestert mot deler av ordningen. Enkelte formuleringer i veilederen er allerede endret etter press fra brukerorganisasjonene. Men Helsedirektoratet er fremdeles på kollisjonskurs med organisasjonene. Dette gjelder blant annet om diagnoser skal registreres og rapporteres. – Det er Helse- og omsorgsdepartementet som skal ta endelig stilling til diagnosespørsmålet, sier direktør Bjørn-Inge Larsen på Helsedirektoratets hjemmeside. Brukerorganisasjonene ønsker også at brukerne skal samtykke før pleie- og omsorgstjenesten innhenter informasjon til Iplos-registeret. Direktoratet på sin side viser til at Iplos-opplysninger registreres med hjemmel i helseregisterloven og at samtykke derfor ikke er påkrevd. Men de erkjenner også at brukerne må få bedre informasjon om hvilke rettigheter de har.    KES Arkivarens dag Lørdag 8. november er det arkivarens dag, men forbundet vil markere den dagen før. Seksjon kontor og administrasjon håper så mange fagforeninger som mulig kan legge opp til en lokal fagdag på denne datoen, noe som vil gi en landsomfattende markering av arkivfaget. Håpet er at fylkene kan bidra med blant annet koordinering for å få å gjennomført dette.    FH seg og fagforeningen. Geodatakonferanse FH Etter nesten fem års pause ble denne konferansen igjen arrangert i 2007, med meget god deltakelse. GeoForum ønsker å arrangere konferansen på nytt i 2008, og det skjer 9. og 10. desember på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika utenfor Oslo. Les mer å på www.geoforum.no/kurs- og-konferanser/ FH FAGgruppe arkiv Styret i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) har vedtatt å opprette en FAGgruppe for arkiv. De hundre som deltok på arkivkonferansen i slutten av april, vil få en forespørsel om det er noen som kan tenke seg å sitte i en slik gruppe. Henvendelsen går også til fylkene. Styret i SKA vil på første møte etter sommeren oppnevne medlemmer i faggruppen.    FH eBygg2009 – arkivnytt Den nyetablerte arkivgruppa i SNR (Samarbeidsrådet for Nedre Romerike – et forpliktende samarbeidsorgan for kommunene på Nedre Romerike og Akershus fylkeskommune) har utarbeidet et forslag til rutiner for registrering og arkivering i saksbehandlersystemet ved bruk av elektronisk arkiv. Forslaget er et stort skritt i riktig retning, og bidrar til å gjøre det mulig med fullelektronisk saksbehandling av God sommer! Et av vårens vakreste eventyr er over. Tariffoppgjøret i KS-området, som de fleste av medlemmene i Seksjon kontor og administrasjon omfattes av, ga et godt resultat. Hovedkravene er innfridd, og det er all grunn til å være fornøyd. Når jeg skriver dette, er ikke alle avtaleområdene ferdig forhandlet, men det er grunn til å tro at disse medlemmene vil oppnå resultater som er sammenlignbare med KS-oppgjøret. Prinsippene i AFP-ordningen er på plass, og i oppgjøret i 2009 skal organisering, finansiering og annet avklares. 1,6 prosent av rammen er satt av til lokale forhandlinger. Dette innebærer at våre forhandlere ute i de enkelte etater og virksomheter må kjenne sin besøkelsestid. Det er klare føringer i protokollen «Gode lønnsoppgjør viser at Fagforbundet har stor innflytelse. Det er en av grunnene til at medlemstallet øker.» om å gi uttelling for etter- og videreutdanning og vurdert realkompetanse. Dette er også et ledd i å sørge for likelønn mellom kjønnene. Mange av medlemmene i seksjonen vil med dette kunne få uttelling lokalt. Gode lønnsoppgjør viser at Fagforbundet har stor innflytelse. Det er en av grunnene til at medlemstallet øker. Vår seksjon har nå over 25.000 yrkesaktive medlemmer. Det er bare å gratulere oss sjøl, ikke minst alle de dyktige og aktive tillitsvalgte vi har rundt om i landet. Og vi er med i et stort fellesskap. Når du leser dette, er sjansen stor for at det totale antallet medlemmer i Fagforbundet har passert 300.000. Det hjelper også på sjøltilliten når    GERD EVA VOLDEN vårt arbeid vekker oppsikt ut over egne rekker. I et stort oppslag i magasinet Personal og ledelse omtales seksjonens satsing på å gjøre personalarbeid til et fullverdig og komplett yrke. God reklame for et yrkesfaglig arbeid som er høyt prioritert hos oss. Personalmedarbeider er et av plogspissyrkene i vår seksjon – i tillegg til sekretærgruppa – og disse vil få spesiell oppmerksomhet i de neste to årene. Avslutningsvis vil jeg ønske leserne en riktig god sommer og en avslappende ferietid. Det er vel fortjent. 34 > Fagbladet 5/2008 fbaargang2008 fbseksjonKON