Foto: Katrine Ree Holmøy M INNHOLD > Foto: Per Flakstad 8    TEMA: Dette fikser de ansatte 14    Minsket sykefraværet 16    TARIFF: Endelig lavlønnsgaranti 39    Kystskipper vant fotokonkurransen 40    FOTOREPORTASJEN: Flytende fantasi 46    Hjalp seg syke 54    Gå til lege i tide FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 38 Seksjonslederen 50 Debatt 52    KRONIKK: Vi kan snu spillet 56 Oss 58 Kryssord 59    Tegneserie og Petit 62    JOBBLIV: Ungdom, fisk og fotball Kvalitetsrenhold Nå skal Inger Olsen (bildet) og de andre renholderne i Akershus-kommunen Lørenskog få bevise hvilken god jobb de gjør. Gjennom kvalitetskommuneprogrammet skal den nordiske standarden NS Insta-800 innføres i hele kommunen. 32 > 27–38    SAMFERDSEL OG TEKNISK Ødelagt helse og økonomi Mange av heltene fra 11. september er rammet av lungesykdommer og kreft etter å ha blitt utsatt for giftige kjemikalier. Nesten halvparten mangler helseforsikring. De må også kjempe for å overleve økonomisk. 46 > 2 > Fagbladet 5/2008 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9278 241 393 Trykksak E E L R K Ø M I J T fbaargang2008 fbseksjonSAM